Навігація
Посилання

Основи загальної та юридичної психології
Бобечко Н., Бойко В, Жолнович І., Когутич І.; за ред. В. Т. Нора

Основи загальної та юридичної психології

Курс лекцій. - К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011.- 224 c.

Курс лекцій підготовлений відповідно до програми курсу «Юридична психологія», схваленої кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка з урахуванням кількості годин, відведених для практичних занять навчальним планом. У ньому розглянуті предмет, об´єкт, методи та система юридичної психології, викладені основи загальної психології та психології досудового слідства.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, працівників правоохоронних органів, суддів.

загрузка...