Навігація
Посилання

Історія економічних учень
Юхименко П. І., Леоненко П.М.

Історія економічних учень

Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2005.- 583 c.

У навчальному посібнику вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання становлення і розвитку економічних учень від найдавніших часів до сучасності. Посібник устаткований контрольними запитаннями і завданнями для перевірки знань студентів, словником основних термінів, списком рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. Крім того у книзі наводяться біографії найвидатніших учених-економістів, список лауреатів Нобелівської премії з економіки за період з 1969 по 2004 рік. За структурою і змістом посібник повністю відповідає нормативній програмі курсу "Історія економічних учень".
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання історії економічних учень.

загрузка...