Навігація
Посилання
Контактные линзы Clariti с большой скидкой.

Юридична етика
Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П.

Юридична етика

Навчальний посібник. - К: Алерта, 2004.- 209 c.

Навчальний посібник з юридичної етики складається з 9 розділів і 5 додатків: контрольні питання; вправи для засвоєння тем у вигляді ситуацій морального вибору; списку використаної літератури; словника використаних у праці термінів; покажчика імен.

Авторство в написанні 1-го розділу - «Введення в етику» належить доктору філософських наук, професору Гребенькову Г. В., 2-9 розділів - кандидату юридичних наук, доценту Фіолевському Д. П.

Навчальний посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю "Правознавство".

загрузка...