Навігація
Посилання

Цивільне право України. т.1
Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького

Цивільне право України. т.1

Навчальний посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2007.- 480 c.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі нового Цивільного кодексу України і відповідно до нової програми курсу цивільного права.

В першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

загрузка...