Навігація
Посилання

Міжнародна економіка
Сахаров В.Є., Будкін В., Єрохін С., Зав´ялова О., Белінська Я., Павлюк О.

Міжнародна економіка

Навчальний посібник. - К.: Національна академія управління, 2008.- 432 c.

Сучасна міжнародна економіка розглядається в навчальному посібнику як цілісна система, в якій органічно сполучаються не тільки традиційні, але й принципово нові форми, механізми та інструменти міжнародних економічних відносин між їхніми суб´єктами: державами, міжнародними та наддержавними структурами, фірмами й компаніями. Особлива увага приділяється розвиткові таких основних форм міжнародних економічних відносин як міжнародна торгівля, рух капіталів та міграція робочої сили, валютна система тощо в сучасних умовах глобалізації світового господарства.

Важливе місце присвячене вивченню міжнародних інтеграційних процесів. В кожній темі навчального посібника окремо представлений комплекс питань, пов´язаних з інтеграцією України у світову спільноту.

загрузка...