Навігація
Посилання


Економічна і соціальна географія зарубіжних країн

2.5. Країни Східної і Південно-Східної Європи


До східного регіону Європи належать 19 країн (Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Сербія і Чорногорія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія). Населення цих країн у 2004 р. становило 333 млн., сукупний ВНП сягав 2,176 трлн. дол.

Після Другої світової війни в усіх країнах Східної та Південно-Східної Європи було встановлено адміністративно-командну систему. Поступово (у межах цієї системи) вихідну радянську модель змінили національні моделі (югославська, угорська, польська), що уможливлювали певний розвиток елементів ринкової економіки: переважання одноособових селянських господарств, збереження приватного сектору в дрібному виробництві та роздрібній торгівлі, активний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків із країнами з ринковою економікою. Водночас у деяких країнах (Албанія, Румунія) до 1989—1990 рр. зберігався господарський механізм, властивий радянській моделі. Після падіння або трансформації комуністичних режимів у 1989—1991 рр. в країнах регіону здійснювався перехід від адміністративно-командної до ринкової системи. При цьому важливу роль відігравали такі умови, як рівень економічного розвитку, наявність елементів ринкової економіки до встановлення і в період панування адміністративно-командної системи, переважаючий менталітет населення, відкритість економіки стосовно розвинутих країн.

Створення ринкових інститутів у країнах регіону здійснювалося внаслідок поєднання еволюційного і радикального (шокового) варіантів перетворень. Переважно еволюційний характер реформ проявлявся у Болгарії, Угорщині, Румунії, Словаччині, Словенії, Хорватії. Радикальні методи реформування застосовувалися в Польщі, і трохи менше у Чехії. Найвищих результатів у створенні основ ринкової економіки на початку XXI ст. було досягнуто в центральноєвропейських країнах — Угорщині, Польщі, Словенії, Чехії. Повільніше і з великими труднощами відбувається перехід до ринку в Росії, Болгарії, Румунії, Білорусі, країнах колишньої Югославії та Албанії. На соціально-економічному стані Сербії і Чорногорії позначилися міжнародні економічні санкції та наслідки військових дій, спричинені релігійно-етнічними конфліктами.


загрузка...