Навігація
Посилання


Загальні відомості про країну

Польща — прибалтійська європейська держава. Її площа становить 322,6 тис. км2. Відповідно до угод між СРСР, США й Великою Британією в Ялті та Потсдамі Польща передала Радянському Союзу 177 847 км2 своєї довоєнної території, натомість отримала від Німеччини велику частину Східної Пруссії, частину землі Бранденбург, а також Помор’є та Сілезію — усього 100,9 тис. км2.

Офіційна назва країни — Республіка Польща. Столиця — Варшава (Warszawa).

Населення Варшави налічує 1,63 млн. осіб. Площа міста становить до 500 км2. Місто розташоване на Мазовецькій низовині, на обох берегах р. Вісла. Клімат помірно континентальний, середня температура січня- 3,5°С, липня —+19,2°С. Опадів випадає майже 600 мм на рік.

Перші поселення на території сучасної Варшави виникли у X ст. З 1413 р. Варшава стає столицею Мазо- вецького князівства, після 1596 р. — столицею всієї Польщі, у 1807—1813 рр. — Варшавського князівства, з 1815 р. — Королівства Цольського. З 1918 р. — столиця незалежної Польської держави.

Варшава — великий економічний і транспортний центр країни з розвинутими підприємствами машинобудування та металообробки (особливо електротехнікою, автомобілебудуванням, оптикою), хімічної промисловості, поліграфічної справи, виробництва сталі. Широко представлені харчова, швейна і шкіряна промисловість. Варшава є вузлом 7 залізничних та 8 шосейних доріг, функціонують 2 порти, міжнародний аеропорт в Океанці; діє метрополітен.

Місто має старовинні архітектурні пам’ятки: Королівський замок (1599—1619), давні укріплення — «барбакани» (XVI ст.), готичний костьол св. Яна (XIV ст.), монастирі та костьоли XVI—XVII ст., зокрема костьол Сакраменток, палацово-парковий комплекс Лазенки з палацами, павільйонами, театром та англійським парком (XVIII ст.), ансамбль Маршалкової вулиці (60-ті роки XX ст.) та ін.

Польща є президентсько-парламентською республікою. Глава держави — президент, який обирається терміном на 5 років шляхом загальних і прямих виборів. Вищим законодавчим органом є двопалатні Національні збори, які складаються з 460 членів нижньої палати (Сейму) та 100 членів верхньої палати (Сенату), що обираються на 4 роки. Депутати Сейму висуваються за принципом пропорційного представництва по районних та загальнодержавних списках, сенаторів обирають більшістю голосів за територіальною ознакою (два сенатори від кожного воєводства). Внутрішню та зовнішню політику держави визначає Рада міністрів на чолі з прем’єр-міністром.

До 1998 р. в країні нараховувалося 49 воєводств, у т. ч. З міста (Варшава, Лодзь та Краків), що мали статус воєводств. З 1999 р. відтворені повіти (нині 308) й одночасно зменшена кількість воєводств (з 49 до 16).

Кордони. Польща на північному сході межує з Калінінградською областю Росії (206 км) та Литвою (91 км), на сході — з Білоруссю (605 км) та Україною (428 км), на півдні — з Чехією (658 км) та Словаччиною (444 км), на заході — з Німеччиною (456 км). Загальна довжина кордонів країни становить 3528 км, берегової смуги &md

ash; 491 км.

Участь у міжнародних організаціях. Польща є учасницею ООН (з 1945 p.), Ради Європи, Ради Балтійських держав, МВФ, МБРР, ВООЗ та ін. Весною 1999 р. держава увійшла до НАТО. У 2004 р. Польща стала учасницею Євросоюзу.

Природні умови і ресурси

Природно-ресурсний потенціал Польщі загалом сприятливий для життя і господарської діяльності людини.

Рельєф. Польща — переважно рівнинна країна (середня висота — 175 м). На півночі (2/3 території) розташовані рівнини та невисокі пагорби (Центральна Поліська височина, Балтійська височина, Прибережна рівнина). Центральна височина з численними ріками і долинами пролягає зі сходу на захід. На північ від неї знаходиться Балтійська височина з льодовиково-акумулятивним рельєфом (висотою до 329 м). Південь країни гористий, на крайньому півдні та південному заході розташовані кілька гірських систем: Західні Карпати, Високі Татри і Бескиди, на південному заході — Судети (до 1602 м).

Клімат. Для країни характерний помірний клімат, перехідний від океанічного до континентального. Середня температура липня коливається від +16°С на півночі до +21°С на південному сході. Зими нестійкі, але відносно холодні, із середньою температурою січня від -1°С на узбережжі та на заході країни до -6°С у горах. Середня річна сума опадів змінюється від 530 мм на рівнинах північного сходу до 1300 мм у Судетах та 2000 мм у Високих Татрах. Майже на всій території відзначається літній максимум опадів.

Ріки й озера. Країна має густу річкову систему, яка належить до басейну Балтійського моря. Найбільші ріки — Вісла (довжиною понад 1000 км) та Одра (742 км у межах Польщі), на басейни яких припадає майже 9/10 від усієї площі. Вісла має такі притоки: Дунаєць, Сан, Вепш, Буг, Піліца; Одра — Ниса-Лужицька, Варта. У Польщі налічується понад 9 тис. озер, більшість яких розташована на півночі країни — у Мазурському та Поморському поозер’ях. Переважають озера, що знаходяться в улоговинах льодовикового походження. Найбільшими з них є Снярдви (113,8 км2) та Мамри (104 км2). У гірських масивах багатомінеральних джерел.

Мінеральні ресурси. Польща має значні сировинні ресурси, що позитивно впливає на її експорт. Країна посідає п’яте місце у світі за запасами (65 млрд. т) кам’яного (Верхньосілезький, Нижньосілезький і Люблінський басейни) та бурого вугілля (14 млрд. т). Наявні також природний газ і нафта (Карпати, Передкарпатський прогин), залізні руди, мідні руди (Нижня Сілезія), цинкові та свинцеві руди (Сілезько-Краківський басейн), кам’яна сіль, самородна сірка

(Передкарпатський прогин).

Рослинні і тваринні ресурси. Нині в країні лісами вкрито до 27% її території. Переважають хвойні породи, здебільшого сосна, ялина, у горах — ялиця. На заході та півдні країни домінують змішані ліси з буком та дубом.

Лісова фауна представлена вовком, риссю, лисицею, борсуком, у Карпатах водяться ведмідь, з копитних — косуля, кабан, олень, зрідка лось.

Рекреаційні ресурси. До них належать сприятливі природні умови і визначні об’єкти, зокрема гірські курорти Карпат, Високих Татр, Судет, морське узбережжя. З національних парків славнозвісним є Біловезька Пуща (58 000 га) зі збереженою флорою диких лісів.

Населення

Поляки належать до західної гілки слов’ян. Ця нація має тривалу історію та багату культуру.

Чисельність населення. Мови. У Польщі в 2004 р. мешкало 38,7 млн. осіб (за цим показником вона посідає двадцять дев’яте місце в світі (0,7% населення Землі) та восьме місце в Європі (5,3% населення континенту)).

Польська є державною мовою. Вона належить до західнослов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Поширені також англійська та німецька мови.

Демографічні особливості. Природний приріст населення є мінімальним (0,03%), народжуваність населення (10,78%о) дещо перевищує смертність (10,01%о). У 1993 р. було прийнято закон щодо обмеження абортів. Дитяча смертність невелика (у 2004 р. — 9,65%о). Населення країни порівняно з іншими європейськими державами є достатньо молодим (середній вік становить 36,4 року). Середня тривалість життя чоловіків сягає 70,3 року, жінок — 78,7 року. Жіноче населення переважає над чоловічим внаслідок утрат чоловіків під час Другої світової війни (в середньому на 100 чоловіків припадає 105 жінок).

Національний і релігійний склад. До Другої світової війни Польща була багатонаціональною європейською країною. Війна змінила її етнографічне обличчя: загинуло майже все єврейське населення (2,7 млн. осіб), у Німеччину було виселено до 5 млн. німців, приблизно 0,5 млн. українців переселилися з Польщі в Україну, Західна Україна та Західна Білорусь відійшли до СРСР тощо. Сучасна Польща є етнічно однорідною державою: 97% населення становлять поляки. У країні також мешкають німці (0,8%), українці (0,65%), білоруси (0,53%), цигани (0,06%), євреї (0,04%) тощо.

До Римо-католицької церкви, яка має великий політичний вплив та соціальний авторитет, належить 95% населення. Поляки є однією з найбільш віруючих націй світу. У країні є дві великі протестантські громади — польські лютерани в Мазовії та євангелічні лютерани в Сілезії.

Розміщення населення. Середня густота населення в Польщі становить 123 особи/км2. Найменше заселений північний схід, найбільше (250 осіб/км2) — південні регіони. Понад 60% поляків живуть у містах (до 24 млн.), а в сільській місцевості мешкає понад 15 млн. осіб. Найбільшими містами держави є Варшава (1,63 млн. осіб), Лодзь (823 тис.), Краків (745 тис.), Вроцлав (640 тис.), Познань (581 тис.), Гданськ (463 тис.), Щецин (418 тис.) та ін. На території країни знаходяться 9 міських агломерацій, кожна з яких має до 2 млн. осіб: Верхньосілезька (понад 2,8 млн. осіб), Гдансько-Гдинська (понад 1 млн.), Варшавська (1,8 млн.) та ін.

Трудові ресурси. У 2004 р. працездатні ресурси країни налічували 17 млн. осіб (або 44% населення). Економічно активне населення Польщі — одне з наймолодших в Європі: понад 60% зайнятих віком до 40 років. Наприкінці 2003 р. у сільському господарстві було задіяно 16% усіх зайнятих, у промисловості — 29%, у сфері обслуговування — 55%. Безробіття, яке в 1989 р. становило менше 1% (7,3% у 1950 p.), збільшилося до 19,5% у 2004 р.

Характеристика господарства

Польща — одна з найрозвинутіших країн Східної Європи, економіку якої характеризує ринкова трансформація.

Сучасний стан економіки. У 2004 р. ВНП Польщі становив 463 млрд. дол., або 12 000 дол. на душу населення. У середньому з 2000 року національний прибуток збільшився на 5—6%, обсяг інвестицій на цілі розвитку — на 20%, сумарні вклади іноземних капіталів — на 25 млрд. дол. Промисловість давала 31% ВНП, сфера послуг — 66%, сільське господарство — 3% (2004). Якщо у 1989 р. на приватний сектор припадало 18% ВНП, то в 2003 р. — 69% (понад 90% продукції роздрібної торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва).

Із кінця 40-х до початку 90-х років XX ст. польську економіку було організовано за радянською моделлю: централізоване планування та державна власність на засоби виробництва. У середині 80-х років XX ст. виникла економічна криза, яка супроводжувалася гіперінфляцією та ростом дефіциту бюджету. Перший некомуністичний уряд президента Леха Валенси у 1989 р. прийняв рішення про вихід з комуністичного блоку та перехід до ринкової економіки. Для цього було ухвалено план економічних реформ — «шокова терапія», або «реформи Бальцеровича», що містили такі пункти: різке зниження інфляції через припинення фінансування державного бюджету центральним банком країни, встановлення реальної відсоткової ставки, прив’язка курсу національної грошової одиниці до долара (уведення конвер- тованості злотого), лібералізацію цін та зовнішньої торгівлі, надання кредитів МВФ на стабілізацію економіки, швидку структурну її перебудову внаслідок прискореної приватизації, прийняття нового економічного законодавства (закон про банкрутство, гарантії інвесторам тощо), залучення іноземних інвестицій. Унаслідок цього на початку 90-х років скоротився ВНП, збільшилося безробіття, почався повільний процес приватизації. Однак у середині 90-х років було досягнуто перших успіхів.

Нині в Польщі відбувається економічне зростання у межах 5,6% ВНП стосовно попереднього періоду. Знизився також рівень річної інфляції, що сягає 3,4% (2004). Збільшилися обсяги реалізованої промислової продукції (до 9% на рік), переважно за рахунок поліпшення кон’юнктури переробної промисловості і житлового будівництва. Останнім часом постійно зростає значення галузей, пов’язаних із технічним прогресом.

Загальна характеристика промисловості. Польська промисловість є диверсифікованою та географічно рівномірною.

Паливно-енергетичний комплекс. Вугілля — основне джерело енергії в країні. Видобуток кам’яного вугілля становить 130 млн. т, бурого — 67 млн. т. У 1996 р. унаслідок об’єднання 7 державних нафтопереробних заводів та мережі автозаправних станцій було створено компанію «Нафта польська». Найбільші нафтопереробні заводи функціонують у Плоцьку та Гданську. Майже 85% газу й нафти надходить із Росії.

Основну частину електроенергії виробляють на ТЕС, що працюють на місцевому вугіллі. У 2003 р. загальна потужність електростанцій країни становила 133,8 млрд. кВттод. Лише 3% електроенергії виробляють майже на 100 ГЕС.

Металургія. Чорна металургія використовує власну коксову базу, однак залізну руду імпортують. Великі металургійні комбінати знаходяться в Кракові, Ченстохові, Щецині. Щорічне виробництво сталі — 9,9 млн. т. На підприємствах кольорової металургії виробляють мідь (0,38 млн. т), цинк і свинець. Первинний алюміній отримують з імпортної сировини в районі Коніна. У Люблінському басейні одержують супутні метали, зокрема срібло.

Машинобудування. Ця галузь спеціалізується на випуску машин й устаткування для промислового виробництва, будівництва та сільського господарства. В країні виробляють трактори, електровози і тепловози, автомобілі (400 тис. т, зокрема пасажирські — 350 тис.). Широкопрофільне суднобудування представлене рудовозами, контейнеровозами, поромами та ін. (спуск на воду — 514 тис. бр.-реєстр, т). Потужне виробництво електротехнічної продукції: телефонної апаратури, комп’ютерів, побутової техніки, електродвигунів тощо. Основні центри машинобудування — Варшава, Вроцлав, Познань, Бельско-Бяла, Лодзь, Краків та ін.

Хімічна промисловість. За виробництвом хімічної продукції Польща належить до провідних європейських держав, зокрема за видобуванням природної сірки (до 5 млн. т) та кам’яної солі, випуском продуктів основної хімії, у тому числі фосфатних та азотних добрив, сірчаної кислоти, а також лаків і фарб, низки продуктів побутової хімії й тонкого органічного синтезу (фармацевтичні препарати, парфумерно-косметичні вироби). У Варшаві розвинута фармацевтика, фотохімія, переробка пластмас; у Познані — парфумерія; у Лодзі — гумова промисловість та ін.

Лісовий і деревообробний комплекс. Імпортують до 1/3 споживаної в країні целюлози та 1/5 паперу і картону. Щорічне їх виробництво — 1,1 млн. т. Польща експортує пиломатеріали, меблі, деревоволокнисті плити. Основні підприємства галузі розташовані на заході країни.

Легка промисловість. У країні традиційними є швейна (Варшава, Лодзь, Вроцлав), шкіряно-взуттєва (Радом, Люблін) промисловість. Текстильна промисловість здавна користується попитом у світі і спеціалізується на виробництві лляних, шовкових та бавовняних тканин у Лодзинському, Судетському та Передкарпатському текстильних районах.

Харчова промисловість. Здебільшого поширені м’ясна, молочна, тютюнова промисловість і пивоваріння. Цукрова промисловість виробляє понад 1,5 млн. т цукру. Розвинуті також плодоовочеконсервна, олійна, маргаринова, рибопереробна. Експортують у великій кількості вино-горілчані вироби, свіжоморожені ягоди, харчові концентрати.

Сільське господарство. Орні землі Польщі становлять 47% від усієї площі країни (приблизно 18 млн. га), пасовища — 13%, ліси — 29%. У 1992 р. було створено агентство сільськогосподарської власності, яке зобов’язувалося роздержавити 1495 сільськогосподарських підприємств та 3,1 млн. га землі. У 2003 р. в приватних господарствах знаходилося вже понад 90% сільськогосподарських земель, з них майже 50% належало невеликим сімейним господарствам (менше 5 га). Держава надає значну підтримку сільськогосподарському сектору економіки.

Рослинництво. Ця галузь дає понад 1/2 валової сільськогосподарської продукції. Із зернових (21,7 млн. т) переважають жито, ячмінь і пшениця, однак велику кількість пшениці Польща імпортує. Картопля займає приблизно 13% оброблювальних земель, цукровий буряк — 3%. На кормові і технічні культури припадає 34% сільськогосподарської продукції. Польща є найбільшим у світі експортером яблучних консервів і посідає одне з провідних місць за виробництвом компотів, свіжоморожених смородини, капусти й моркви. У країні збирають 16% картоплі (ЗО млн. т) та 5% цукрового буряка від загального збору в Європі.

Тваринництво. У Польщі нараховується понад 8 млн. голів великої рогатої худоби. Свинарство здебільшого зберегло традиційний м’ясо-сальний напрям, беконна відгодівля переважає лише в центрально-західних воєводствах. Поголів’я свиней сягнуло 17 млн. Знизилося вирощування курчат та курей (до 45 млн.) за рахунок збільшення поголів’я качок (7 млн.) та індичок (1 млн.).

Лісове господарство. Ліси займають 8,6 млн. га території країни. У державній власності перебуває 82% від усіх лісів, і вони дають 92% усієї лісової продукції. Хвойні породи (переважно сосна та ялина) займають 82% площі державних лісів, решту вкривають листяні породи. Щороку виробляють понад 16 млн. м3 ділової деревини.

Рибальство. Морське рибальство перетворилося у важливу галузь господарства. Польща має до 600 рибальських суден, вилов яких сягає 451 тис. т риби.

Транспорт. У сучасній Польщі порівняно розвинута транспортна мережа. В країні існує потужна система державних залізниць, загальною довжиною 23 852 км, з них електрифіковано 11 962 км (2004). Перевозять переважно вугілля, будівельні матеріали, сільськогосподарську сировину та лісоматеріали. Вантажі міжнародного транзиту становлять 3—5% від усіх перевезень.

Автопарк налічує лише 3,5 млн. пасажирських та 430 тис. вантажних машин. Довжина автошляхів — 381 тис. км. Частка сімей, що мають автомобіль, збільшилася з 27% у 1985 р. до 39% у 2003 р. Нині на 1000 мешканців припадає 194 автомобіля. Сучасні високопропускні шосе побудовано навколо Варшави (як головного економічного центру країни), планується з’єднати мережею шляхів столицю із центрами воєводств.

Розвиток внутрішнього водного транспорту дав змогу частково розвантажити залізниці. Довжина судноплавних шляхів сягає 4,5 тис. км. Головна ріка Польщі — Вісла має численні навігаційні бар’єри, тому по ріці Одер перевозять основну масу вантажів, зокрема вугілля до порту Щецін.

Польща має значний торговий морський флот у складі 125 суден (107 з них ходять під прапорами інших країн), потужністю 154,7 тис. бр.-реєстр, т. Порти у Гданську та Гдині обробляють до 56% усіх морських вантажів, а в ІЦеціні — значну частину інших.

Внутрішні та міжнародні авіалінії обслуговує державна авіакомпанія «LOT». Розпочалася часткова її приватизація. Міжнародні авіамаршрути сконцентровано переважно у Варшаві.

Зовнішня торгівля. Із середини 80-х років XX ст. вартість експорту зростала одночасно із вартістю імпорту, з невеликим від’ємним сальдо торгового балансу. У 2004 р. основними статтями імпорту (на 81,6 млрд. дол.) були нафта й нафтопродукти, прокат чорних металів і сталь, залізна руда, металообробні верстати, пшениця, бавовна. В експорті (75,9 млрд. дол.) переважали паливо, сировина та напівфабрикати (до 31%), верстати, машини, промислове й транспортне устаткування (до 49%), сільськогосподарська продукція та продовольство (6%).

Основними торговельними партнерами Польщі є Німеччина, Італія, Росія, США, Нідерланди, Франція. Останнім часом швидко розвиваються торгово-економічні відносини між Україною та Польщею, товарообіг між якими становив1948,5 млн. дол.

Соціальна сфера

Польська культура формувалася під впливом Римо-католицької церкви та багатовікової близькості до культурних традицій Франції, Італії, Німеччини та Росії.

Освіта. У Польщі для дітей віком до 18 років освіта є безкоштовною та обов’язковою. У 213 ВНЗ країни навчається понад 930 тис. студентів. Існують 10 державних університетів — у Варшаві, Кракові (найдавніший, 1364 р.), Познані, Лодзі, Вроцлаві, Любліні, Щеціні та ін.

Культура і мистецтво. У країні багато музеїв: Національний музей з колекцією живопису, Археологічний музей, Музеї природної та технічної історії тощо. Міста різняться архітектурою: костьоли, замки епохи Ренесансу, палацово-паркові комплекси у стилі класицизму. В Гданську — Поморський музей, Збройова палата тощо; у Лодзі — Художній музей та Музей історії текстильного виробництва; у Любліні — замок-музей XIII—XIX ст., ратуша та ін.

Польща має давні фольклорні традиції, про що свідчать пісні, перекази, казки, прислів’я. Пам’ятками лужицької та поморської культури є дерев’яне зодчество, бронзові двері (Гнезно, XII ст.), готична дерев’яна скульптура близькадо чеської, нідерландської і давньоруської.

Рекреація і туризм. Польща належить до десяти найбільш відвідуваних країн Європи. Щороку сюди приїжджають понад 4 млн. туристів, які приносять у бюджет приблизно 200 млн. дол. прибутків.

Туристичні ресурси Польщі відзначаються мальовничою природою (море, ріки, ліси, середньовисотні гори), можливістю займатися літніми та зимовими видами спорту, історико-культурними пам’ятками різних епох, музичними традиціями. Приваблива для туристів насамперед північ країни з Балтійським узбережжям та південь, де розташована частина Карпатських гір. Історико-культурну та історико-архітектурну цінність мають головний туристичний центр країни — Варшава, а також Краків, Гданськ, Щецін, Торунь. З-поміж курортів популярними є «Рів’єра Півночі» — м. Сопот на Балтиці (з його традиційними фестивалями), Криніця — перлина польських курортів на півдні країни.


загрузка...