Навігація
Посилання

Економічна і соціальна географія зарубіжних країн

Економічна і соціальна географія зарубіжних країн

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008.- 712 c.

Входження суверенної України у світове співтовариство супроводжується налагодженням і зміцненням надзвичайно широких і різнобічних її зв´язків зі світовою спільнотою. Звідси потреба вивчення зарубіжних країн, насамперед їх економічного розвитку. В підручнику висвітлено економічну й соціальну географію зарубіжжя (без країн Балтії та СНД). Матеріали подаються в такій послідовності: місце країни у світі, склад території та економіко-географічне положення, господарська оцінка природних умов і ресурсів, населення, загальна характеристика господарства та окремих його галузей, внутрішні відмінності й міста. Враховано нові концепції географічної науки в Україні й за рубежем. Фактичну основу підручника становлять матеріали ООН, дані Світового банку.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Підручник буде корисний також учителям географії.

загрузка...