Навігація
Посилання

Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття
Давиденко Г.Й., Величко В.О.

Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.- 292 c.

Запропоноване навчальне видання висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду XVII-XVIII століття. Воно передбачає вирішення поставлених сучасною освітою завдань щодо створення нових якісних навчальних посібників із зарубіжної літератури. Зазначене видання є навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, кредитно-модульної і дистанційної форм навчання та екстернату з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.» та для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

загрузка...