Навігація
Посилання


Основи літературознавства

8.1.7. Структура і елементи змістової організації художнього твору


Зміст художнього твору має об´єктивну (предмет зображення) і суб´єктивну (оцінка) сторони. Одне і те ж явище можна розкрити у різних художніх творах по-різному. Зміст художнього твору не можна ототожнювати з предметом зображення. Зміст включає і суб´єктивний елемент (особливість світосприйняття, оцінку зображеного, фантазію, вигадку). Зміст має об´єктивно-суб´єктивний характер, він ширший від предмета зображення.

Які ж вимоги до змісту? Він має бути цікавим, повинен збагачувати знання про світ і людину, будити відповідні емоції.

Що розуміємо під змістом? Це естетично цілеспрямоване зображення тих чи інших предметів, явищ, відповідно до світобачення митця. Складниками змісту є тема, ідея, проблема, пафос, тенденція, конфлікт, фабула. А. Ткаченко називає їх частинами формозмісту.


загрузка...