Навігація
Посилання


Соціологія

Пропедевтичні зауваження


Представники різних шкіл та напрямів по-різному оцінюють цілі та завдання соціологічної науки, а в результаті маємо різні визначення предмета соціології. Щоб уникнути нарікань щодо тенденційності тлумачення соціологічної науки, автор пропонує відштовхуватися від такого більш-менш нейтрального визначення. Соціологія (від фр. sociologie — букв, вчення про суспільство, від лат. soci-etas — суспільство + logia — вчення) — це наука про суспільство як цілісну, динамічну систему взаємодіючих соціальних груп, класів та взаємопов´язаних соціальних інституцій. Інакше кажучи, сучасна соціологія досліджує структуру та розвиток людського суспільства як систему соціальних взаємодій, властивостей та відносин.

Соціологи вивчають суспільство як по "вертикалі" (історична (діахронічна, генетична) соціологія), так і по "горизонталі" (синхронічно) за допомогою різних соціологічних дисциплін (соціологія економіки, політики, права, релігії тощо). Відповідно до цього у структурі соціології зазвичай виокремлюють три взаємопов´язаних рівні: загальну теорію, спеціальні теорії та конкретні емпіричні дослідження.

Соціологія пов´язана з іншими гуманітарними та негуманітарними науками, звідки вона запозичує деякі поняття, методи й пристосовує їх до розв´язання власних завдань. У свою чергу, інші науки використовують пізнавальний досвід соціології не тільки для осмислення низки методологічних проблем, а й для розв´язання цілком конкретних завдань (зокрема, економічна наука й навіть біологія). Проте є одна принципово важлива проблема, пов´язана з місцем соціології у системі наук. Справа в тому, що співробітництво з іншими науками у вивченні суспільних процесів та явищ вимагає, як вважають самі соціологи, чіткого позначення контурів соціологічного підходу у зв´язку з науковим поділом праці. На думку вчених, соціологічні дослідження були б не потрібні, якби предмети, що цікавлять соціологів, аналізували точнісінько так само, як і в суміжних науках. Самостійність соціології має сенс лише тоді, коли ці предмети вивчають особливим чином і виявляють нові властивості та відносини, які вислизають з поля зору представників інших наук.

Розвиток соціології у XX ст. переконливо продемонстрував, що соціологічні дослідження здатні робити свій власний внесок у збагачення знань про суспільство та людську особистість. Таким чином, сьогодні соціологія міцно утвердилася в житті суспільства, але так було не завжди.


загрузка...