Навігація
Посилання


Соціологія

Новий час і переоцінка ропі науки у житті суспільства. Історія як практично значуща дисципліна


На початку XVIII ст. історична думка не перебувала ще під впливом уявлень про людство як про організм, що розвивається за певними загальними законами. Ці уявлення набули поширення тільки на кінець XVIII ст. Тоді ж синонімічні поняття "народ" та "нація" починають посідати центральне місце у суспільно-філософських та політичних маніфестах, а "народні (національні) інтереси" подають освіченому загалові як фундамент правильної суспільної організації. Зазначені поняття ще не розщеплюють на соціологічний термін "народ" та етносоціальний термін "нація".

Для Нового часу характерне висування на перший план прикладної, практичної цінності наукового знання. Видатний англійський політичний діяч та філософ Ф. Бекон (1561 — 1626) прямо та чітко заявив, що наука потрібна людям передусім для розв´язання практичних, нагальних завдань ("Scientia est potentia"). Ця заява добре показує, наскільки його філософський світогляд відрізнявся від античного, представники якого зневажливо ставилися до розв´язання філософами практичних завдань. Бекон же навчав, що чим більше знає людина, тим вище її могутність щодо навколишнього світу. За словами цього вченого мужа, знання та сила збігаються ("Tantum possumus quantum scimus"). Такими самими умонастроями були пройняті й декларації мислителів XVII—XVIII ст., які вимагали від істориків виявляти історичні закономірності, щоб рішуче виправляти історичні "помилки", здійснюючи революції, відтинаючи "помилково" мислячі голови й тим самим перетворюючи історичну науку на практично значущу дисципліну.

Такими, якщо говорити коротко, були головні передумови спроб укотре і вже без впливу з боку політичних замовників переосмислити у XIX ст. внутрішню структуру історичної науки, її методологію й визначити перспективи її подальшого розвитку у співдружності з іншими гуманітарними науками, включаючи соціологію. Саме тоді, власне, й було сформульовано перші серйозні класифікації еволюції історичної науки.


загрузка...