Навігація
Посилання


Соціологія

До питання про головні етапи юридизації суспільного життя


Історично юридизація (термін "юридизація" є відносно новим та незвичним для юристів пострадянських республік, але він уже увійшов до лексикону західних вчених, на що не можна не зважати. За допомогою цього терміна підкреслюють процес активного впливу юридичної думки та практики на соціальне життя у масштабах держави) життя буржуазного суспільства пройшла, згідно з Ю. Хабермасом, чотири етапи. Перший етап пов´язаний з виникненням буржуазної держави, яка формувалася у Західній Європі у період абсолютизму. Другий — етап конституційної держави. На третьому етапі маємо справу з демократичною конституційною державою, яка сформувалася в Європі та Північній Америці під впливом Великої Французької революції. Четвертий етап пов´язаний з існуванням соціально-демократичних конституційних держав, які з´явилися в Європі у XX ст.

Розвиток права у Західній Європі в період абсолютизму відбувався як інституціоналізація двох важливих засобів регулювання суспільних відносин — економічних (гроші) та державних (влада), що в остаточному підсумку призвело до поділу економіки та держави на дві самостійні підсистеми. Буржуазна держава, заохочуючи підприємницьку ініціативу, створила політичний порядок, у рамках якого феодальне суспільство трансформувалося у ринковий капіталізм. Цивільне право стимулювало розвиток договірних відносин товаровласників. Публічне право закріпило суверенітет держави у царині правотворчості, її монополію на примушування до виконання юридичних приписів. Цей суверенітет почали розглядати як володіння засобами формування громадянського суспільства.

На другому етапі склався конституційний механізм виконавчої влади, який пов´язував її правовими формами та бюрократичними процедурами. Буржуазний порядок цивільного права було доповнено принципом адміністративної легальності, тобто принципом панування права. Цей принцип став гарантією від довільного втручання державної адміністрації в особисте життя громадян.

На третьому етапі відбулася демократизація конституційної влади, і громадяни отримали права участі у політичному житті держави, що було закріплено та розвинено на четвертому етапі.

Соціальна держава зробила у сфері економіки те саме, що відбулося на перших двох етапах юридизації в адміністративному управлінні та законодавстві. Вона закріпила гарантії трудящих від свавілля підприємців. Так у процесі історичної еволюції формувалося право як особлива соціальна інституція, яка функціонує у рамках певних юридичних норм. Право як соціальна інституція не створює нових соціальних відносин, не формує їх безпосередньо, а лише регулює чинні й у процесі цієї регуляції справляє побічний вплив на формування соціально-правових відносин у державі.

Таким чином, юридизація чинних відносин — це встановлення правових інституцій, які є гарантами стабільності суспільства у масштабах правової держави.


загрузка...