Навігація
Посилання


Соціологія

Пропедевтичні зауваження


Приховану та явну конкуренцію між традиційною політичною економією та соціологією за те, щоб бути соціальною теорією, яка пояснює визначальні закони життя суспільства, доволі виразно простежуємо впродовж XIX—XX ст. Так, представники класичної політичної економії спробували пояснити особливості соціально-політичного життя капіталістичного суспільства, використовуючи поняття соціального класу, натомість соціологи намагалися показати соціальну неоднорідність не тільки цих класів, а й інших соціальних спільнот, увівши поняття соціальної групи й тим самим вийшовши за рамки класового розгляду суспільної структури. Соціологи не обійшли своєю увагою й такі центральні поняття економічної науки, як "вартість" та "цінність", наповнивши їх різними смислами (залежно від контексту дослідження), від соціально-психологічного до культурно-антропологічного.

Пригнічена "підступами конкурента", економічна наука, яка раніше не надто переймалася практичною перевіркою своїх теоретичних шукань та розвідок, стала боротися за статус науки, що спирається на емпіричні дослідження, в чому соціологія вже мала певні

успіхи. Економісти скористалися нагромадженим досвідом соціологів і навіть оголосили про взаємно корисне співробітництво економічної науки та соціології. Прикладів такої, треба сказати, обопільно корисної конкуренції більш ніж достатньо. Тому доцільно одразу перейти до розгляду тих спільних для економіки та соціологи питань, розв´язання яких призвело до виникнення дисципліни, яку можна назвати соціологією економіки за аналогією з соціологією релігії або науки. Ця назва не є загальноприйнятою, деякі вчені її заперечують. А проте її можна вважати досить зручною для розгляду проблематики, що виходить за рамки власне економіки та соціології, утворюючи своєрідний синтез метаекономіки та метасоціології.


загрузка...