Навігація
Посилання


Соціологія

Метод спостереження у соціології та його зв´язок із соціологічним експериментом


У контексті соціології під спостереженням розуміють не саме тільки візуальне спостереження, а й інформацію, отримувану шляхом безпосереднього реєстрування тих чи тих подій на підстав даних, повідомлених свідками в особі дослідників.

• Спостереження у соціології — багатофункціональний інструмент, який слугує не тільки для збирання матеріалу поряд з іншими методами, а й для здійснення контролю стосовно попередньо отриманих даних. Розуміння контролю має доволі широкий діапазон у межах неконтрольованих та контрольованих спостережень. Неконтрольовані спостереження належать до попереднього етапу соціологічних досліджень, а контрольовані підпорядковано детально розробленій процедурі. Залежно від стосунків між спостерігачем та спостережуваним, визначуваних метою соціологічного дослідження, розрізняють кілька типів спостережень, а саме: звичайне (просте); включене; спостереження, яке бере участь.

За звичайного спостереження спостерігач перебуває поза спостережуваною групою, хоча його дослідницька позиція найчастіше не є таємницею для її членів (відкрите спостереження). Проте у деяких ситуаціях є сенс використовувати приховане спостереження, щоб, наприклад, не впливати на поведінку спостережуваних осіб.

Включене спостереження поділяють, як і звичайне, на два різновиди — спостереження, яке бере часткову участь, та спостереження, яке бере цілковиту участь.

Спостереження, яке бере часткову участь, полягає в тому, що дослідник спостерігає за групою немовби зсередини або сам (безпосереднє спостереження), або за допомогою інформаторів—членів спостережуваної групи (побічне спостереження).

Спостереження, яке бере цілковиту участь, полягає в тому, що дослідник як активний учасник включається у діяльність спостережуваної групи, ціпком приймаючи відповідні "правила гри".


загрузка...