Навігація
Посилання


Географія

2.7. Окомірна зйомка місцевості


Окомірна зйомка місцевості використовується, коли необхідно одержати план ділянки місцевості, наближений за точністю. Такі плани необхідні для географічних обстежень місцевості, складання плану організації будь-яких робіт на місцевості та доповнення карти, необхідного на цей момент. Розрізняють два види окомірної зйомки: 1) зйомка площ (ділянок місцевості) і 2) зйомка маршрутів (вузької смуги місцевості). Для проведення окомірної зйомки необхідні: 1) планшет-папка з прикріпленими до нього компасом і аркушем паперу; 2) візирна лінійка, по верхньому ребру якої проводиться візування на предмети; 3) циркуль-вимірювач і 4) олівці.

Підготовка до зйомки полягає в такому:

1. Підготовка планшету до роботи, тобто прикріплення компасу в куті папки або листка фанери так, щоб діаметр лімба компасу 0—180° був розміщений паралельно до краю листка фанери.

2. Побудова на планшеті (у південній частині): а) лінійного масштабу, який відповідає числовому масштабу зйомки; б) лінійного масштабу кроків відповідного числового масштабу зйомки.

Масштаб кроків — це звичайний лінійний масштаб, за яким відкладаються відстані, виміряні на місцевості кроками. Масштаб кроків відповідає метричному масштабу зйомки і величині кроку того, хто проводить зйомку.

За масштабом кроків на плані будуть відкладатися відстані, безпосередньо виміряні на місцевості, а по метричному масштабі будуть відкладатися на плані відстані, виміряні до місцевих предметів окомірно.

Окомірна зйомка може проводитися двома способами: 1) по "скелету", складеному за картою, тобто за викопіровкою з карти основних ліній доріг, канав, меж прямолінійних контурів; 2) зйомка на чистій основі.

Зйомка проводиться обходом ділянки по її межах або по вибраних під час рекогносцировки ліній доріг, канав, меж контурів, які називаються ходовими лініями, а точки повороту ходових ліній називаються станціями. Отже, окомірна зйомка проводиться з ходових ліній та зі станцій.

Зі станцій зйомка проводиться полярним способом або способом кругового візування: при орієнтованому за компасом планшеті візують візирною лінійкою, яка розміщена ребром біля зображень станції, на предмет, вимірюють на око в метрах відстані до предмету і відкладають його по ребру лінійки. При цьому планшет потрібно тримати у лівій руці на висоті грудей і стежити за тим, щоб він був зорієнтований.

Рухаючись за ходовою лінією від станції до станції і вимірюючи ходову лінію в парах кроків, знімаємо саму лінію і предмети на ній способом безпосереднього промірювання. Зйомку предметів, розміщених по обидва боки від ходової лінії на малій відстані від неї, проводять способом перпендикулярів, залишаючись біля основи перпендикулярів, які опущені від точок місцевих предметів. Місцеві предмети (стовпи, башти та ін.) знімаються зі станцій і ходових ліній побудовою на планшеті мензульної прямої засічки, вказуючи напрям візирною лінійкою.


загрузка...