Навігація
Посилання


Географія

7.5. Вплив біосфери на інші оболонки Землі


Біосфера — загальнопланетарна оболонка, склад, будова й енергетика якої зумовлені минулою і сучасною діяльністю всієї сукупності живих організмів на Землі. Охоплює частину атмосфери до висоти озонового шару (20— 25 км), верхні шари земної кори і всю гідросферу. Нижня межа опускається на 2—3 км на суші й на 1—2 км нижче дна океану. Біосфера є складною, цілісною і саморегульованою екологічною системою, в якій зародилося і розвинулося життя в усій різноманітності форм.

Різноманітність організмів на Землі. Усі організми об´єднують у чотири царства живої природи: рослини (близько 500тис. видів), тварини (близько 1,5 млн. видів), гриби (понад

100 тис. видів), бактерії. Живі істоти з різних царств тісно взаємозв´язані між собою.

Поширення живих організмів на земній поверхні. Живі організми поширені на Землі дуже нерівномірно. До полюсів кількість їх видів постійно зменшується. У приекваторіальній зоні суходолу, з високими температурами і великою кількістю опадів протягом усього року, розвивається розкішна рослинність. Дуже багато тварин і птахів. На північ і південь від екватора, в зоні тропіків, де температури високі, а опадів мало, клімат посушливий. Рослинність бідна, тварин мало. Біля полюсів в умовах низьких температур рослин майже немає.

Взаємодія біосфери та атмосфери. З газів, що виходили на поверхню Землі, утворилася первинна атмосфера нашої планети. Вона була непридатною для життя, в ній майже не було кисню. З появою рослин кількість кисню збільшилася. Внаслідок розвитку життя на Землі сформувалося сучасне співвідношення газів повітря. І сьогодні роль рослин у виробництві кисню величезна. Не випадково ліси називають "легенями нашої планети".

Взаємодія біосфери та гідросфери. Вода — це життя. Без неї не можуть існувати живі організми, але й вони, у свою чергу, мають вплив на склад води в гідросфері. Солі, накопичені в морській воді, використовують живі організми для своєї життєдіяльності.

Взаємодія біосфери і літосфери. Взаємодія цих оболонок відбувається у верхній частині літосфери — земній корі. Рослини корінням, яке проникає в тріщини, руйнують тверді гірські породи і перетворюють їх у пухкі, осадові. У земній корі накопичуються залишки рослин і тварин, які осідають на дно водойм, утворюючи товщі осадових порід: крейди, вапняку та ін. Екологічні проблеми біосфери. На жаль, часто вплив людини на біосферу має негативне значення. Він може бути навмисним (браконьєрство, надмірний вилов риби, неконтрольована вирубка лісів та ін.); і ненавмисним (знищення організмів внаслідок зміни умов їх життя). Усе це призводить до повного знищення або до різкого скорочення кількості тварин і рослин.


загрузка...