Навігація
Посилання


Географія

8.3. Поняття про природний комплекс


Усі оболонки Землі — літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера — пов´язані одна з одною. Рослини не живуть без грунту. Якщо не буде рослин, зміниться газовий склад атмосфери. Без води загине все живе на Землі. У природі все тісно пов´язане одне з одним, утворює єдине ціле. У складі кожної з оболонок можна виділити частинки інших сфер. На поверхні і в глибинах літосфери знаходяться води гідросфери. Рослини, тварини, мікроорганізми живуть на поверхні і на великих глибинах у земній корі. Гідросфера розчиняє в собі окремі речовини літосфери, вуглекислий газ і кисень атмосфери. У всій її товщі є живі організми. Водяна пара гідросфери, пилові частинки літосфери, спори рослин знаходяться в нижній частині атмосфери.

Усі живі організми біосфери частково складаються з води й мінеральних речовин. Відмираючи, вони утворюють відклади на дні морів, океанів і на материках.

Першоджерелом усіх процесів взаємодії оболонок є сонячні промені. їхня енергія, нагріваючи земну поверхню, спричиняє переміщення повітряних і водних мас, руйнування гірських порід, дає життя організмам. Оболонка, в межах якої стикаються, проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари земної кори, уся гідросфера і нижні шари атмосфери, називається географічною.

Слово "комплекс" у перекладі з латинської означає зв´язок, поєднання. Природний комплекс — поєднання компонентів (складових) природи: гірських порід, води, повітря, організмів.

Найбільшим природним комплексом, що охоплює всю планету, є географічна оболонка. Вона суцільна, але не однорідна. Відмінність у куті падіння сонячних променів на поверхню Землі, різноманітність рельєфу, рослинності і тваринного світу, співвідношення води й суходолу визначають поділ географічної оболонки на природні комплекси нижчого порядку. Найбільші з них — материки й океани, які поділяються на менші природні комплекси — природні зони, природні області тощо.

Усі компоненти природи в природному комплексі (ПК) тісно взаємопов´язані й перебувають у постійній рівновазі. Зміна одного з них призводить до зміни всього природного комплексу.


загрузка...