Навігація
Посилання


Географія

10.2. Географічне положення, кордони. Оцінка вигідності фізико-географічного положення України


10.2.1. Географічне положення. Кордони. Становлення Української держави. Місце України на Землі

Географічне положення, кордони. Верховна Рада України 24 серпня 1991 р. проголосила незалежність України і утворення самостійної держави України, територія якої є неподільною і недоторканною. На референдумі І грудня 1991 р. народ України висловився за незалежність своєї Батьківщини, підтвердивши рішення найвищого органу країни.

Україна є однією з найбільших держав Європи — її площа становить 603,7 тис. квадратних кілометрів. За розмірами вона перевищує такі країни, як Франція (544 тис. квадратних кілометрів), Іспанія (505 тис. квадратних кілометрів). Наша країна займає більш як 5,7 % території Європи. Населення України становить 47,78 млн.осіб. За густотою населення Україна поступається тільки Німеччині, Італії, Великобританії і Франції.

Крайня північна точка території України розташована на державному кордоні з Російською Федерацією біля с. Грем´яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області. її координатами є 52° 22´ пн. ш. і 33° І Г ex. д. Крайня південна точка — мис Сарнч у Криму — має координати 44° 23´ пн. ш. і 33° 44´ сх. д. Найзахідніша точка держави — в Закарпатській області поблизу міста Чоп. Координати цієї точки - 48° 05´ пн. ш. і 22° 08´ сх. д. Крайня східна точка знаходиться на околиці села Червона Зірка Міловського району Луганської області. Вона має координати 49° 15´ пн. ш. і 40° 05´ сх. д.

Відстань за прямою лінією між крайньою північною та південною точками становить 893 км, між західною і східною — 1316 км. Географічний центр України (перетин середнього меридіана з середньою паралеллю) знаходиться на околиці районного центру Добровеличківки в Кіровоградській області. Координати цієї точки 48° 23´ пн. ш. і 31° 10´ сх. д.

Україна безпосередньо межує з сімома країнами світу: на північному заході і заході — з Польщею; на заході — із Словаччиною та Угорщиною; на південному заході — з Румунією і Молдовою; на сході і північному сході — з Росією; на півночі — з Білоруссю. Загальна довжина сухопутних кордонів України становить 5684 км. Морські кордони України мають довжину 1959 км (у Чорному морі — 1559 км, Азовському — 400 км).

Загальна протяжність усіх кордонів держави на морі й на суходолі — 7643 км.

Україна має широкий, більш як 2590-кіло-метровий вихід до країн Центральної та Західної Європи.

Нині, коли утверджуються добросусідські відносини між державами, Україна може мати великі економічні вигоди від особливостей свого географічного положення. Вона розміщена так, що її ніяк не можна обминути підчас прокладання нових європейських комунікацій або ж експлуатації уже діючих. За рахунок плати за транзит щороку можна одержувати великі прибутки у валюті чи поста

вках у вигляді нафти, газу та ін. Велику користь держава може мати і від використання українських портів на Чорному та Азовському морях та на Дунаї.

З географічним положенням, розмірами території пов´язана значна різноманітність природних, економіко-географічних, етнічних особливостей У країни.

Становлення Української держави було тривалим процесом.

Історики вважають, що найдавнішим народом на півдні України були кіммерійці — кочівники, які заселяли степове Причорномор´я. В VIі ст. до н. е. вони були витіснені скіфами. Пізніше, після розпаду Скіфської держави, в Українському Причорномор´ї поселилися сармати — іраномовні кочові племена. Про їх перебування тут свідчить поширений тепер сарматський топонім "дн" (вода): Дніпро, Дністер, Дунай, Дон.

У III—IV ст. нинішню лісостепову і лісову зони заселяли східнослов´янські племена. А в VI ст. територія від зони мішаних лісів до Чорного моря і від Дону до Карпат була зайнята слов´янськими племенами антами.

За М. Грушевським, порогом історичного часу для українського народу є IV ст. До цього можна говорити про українські племена як частину слов´янських племен. У VIII-IX ст. слов´янські племена полян, древлян, сіверян, тиверців, дулібів, білих хорватів об´єдналися у велику державу Київська Русь.

Після нападу татаро-монголів на Київську Русь українська державність деякий час ще зберігалась на заході країни. Уособленням її стало Галицько-Волинське князівство на чолі з Данилом Галицьким. Та в середині XIV ст. Українська держава повністю розпалась. її землі потрапили в залежність від Литви, а потім увійшли до складу Польщі.

Наприкінці XV ст. виникла Запорозька Січ — козацька республіка, якою правили обрані більшістю гетьмани. Вона стала центром боротьби українського народу за визволення з-під гніту польської шляхти. У XVII ст. ця боротьба переросла в національно-визвольну війну на чолі з Богданом Хмельницьким, що привело до відродження Української держави. Прагнення зберегти державність змусило Богдана Хмельницького укласти союз з Московським царством. Москва уклала угоду з Польщею, за якою Україна була поділена на дві частини: Лівобережжя з Києвом відійшло до Московської держави, Правобережжя — до Польщі.

У XVIII ст. західноукраїнські землі увійшли до Австро-Угорщини. Після Лютневої революції 1917р. виникли умови для возз´єднання українського народу і утворення Української держави.

7 листопада 1917р. в Києві було проголошено Українську Народну Республіку (УНР), до якої увійшли землі Центральної і Східної України. На противагу цьому акту 25 грудня 1917 р. у Харкові був проведений І Всеукраїнський з´їзд Рад, який проголосив Україну Республікою Рад. 13 листопада 1918 р. у Львові було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР).

22 січня 1919 р. відбулося об´єднання (злука) Захід по-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки в єдину державу під прадавніми українськими символами — знаком тризуба як державного герба і жовто-синім прапором. На жаль, зберегти тодішню державу не вдалося. За допомогою російських військ у Східній Україні перемогли більшовики, і ця її частина в 1922 р. ввійшла до новоствореного Союзу РСР. Західна Україна залишилася під Польщею. У 1939 р. землі Західної України увійшли до складу СРСР і возз´єдналися з Українською РСР. У 1940 р. Румунія повернула Північну Буковину і Південну Бессарабію, і вони стали частиною У РСР. За договором 1945 р. між Чехословаччиною і Радянським Союзом до УРСР увійшла Закарпатська область.

Зважаючи на територіальну близькість, історичне минуле, тісні господарські і культурні зв´язки, рішенням Верховної Ради СРСР у 1954 р. Кримська область була передана до складу УРСР. Цим закінчилося формування сучасної території України.

Нині до складу України входять 24 адміністративні області і Автономна Республіка Крим.

Місце України на Землі. Територія України розташована у помірному поясі Північної півкулі. Цим визначаються головні риси її фізико-географічних умов. Вона знаходиться в межах двох велетенських тектонічних структур: давньої докембрійської Східноєвропейської платформи та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу. З цим пов´язані різноманітність геологічної будови території України та її багаті поклали корисних копалин. Тут представлено всі гірські породи, якими складена земна кора: від найдавніших — архейських — до сучасних — четвертинних. Давня платформа перекрита товщами палеозойських, мезозойських та кайнозойських порід, що залягають горизонтально, тому в сучасному рельєфі вона виражена великою Східноєвропейською рівниною. Ділянки Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу в межах України представлені Карпатськими та Кримськими горами.

Через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску материка Євразія. її територія перебуває під впливом західних повітряних мас, що приносять циклони, а також тих, що пов´язані з впливом Азорської та Азіатської областей високого тиску. Крім циклонів з Атлантики на територію України надходять повітряні маси, що формуються над Арктикою, Середньою і Малою Азією.

Чорне море, що омиває територію України з півдня, через Босфор, Мармурове море, протоку Дарданелли, Середземне море, Гібралтарську протоку сполучається з Атлантичним океаном. Водними артеріями Дніпра і Дунаю Україна зв´язана з багатьма європейськими країнами. Цим забезпечуються економічні зв´язки з Білоруссю, країнами Балтії, Польщею.

На рівнинній території України поширені широколисті і мішані лісові, лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу. І тільки на південних схилах Кримських гір знаходяться субтропічні ландшафти середземноморського типу.

В Українських Карпатах і Кримських горах проявляється властива для гір висотна поясність ландшафтів.

Природні ландшафти України значною мірою змінені в результаті господарської діяльності людини: землеробської, гідротехнічної, містобудівної, лісогосподарської тощо. Наприклад, за таким показником, як відношення площі орних земель до всієї площі сільськогосподарських угідь, Україна перевершує Німеччину, Францію, Італію, США, Японію. Це, а також мала лісистість та заповідність її території — несприятливі показники стану довкілля.

Україна посідала перше місце в світі за видобутком залізної та марганцевої руд, збором цукрових буряків і соняшнику, четверте — за обсягами видобутку вугілля, виробництва

сталі, збору картоплі, п´яте—за виробництвом сірчаної кислоти, шосте — мінеральних добрив. Крім того, за абсолютними розмірами виробництва деяких видів продукції Україна входила до десятки найбільших виробників. Це стосується випуску телевізорів, шовкових тканин, виробництва електроенергії, цементу, зерна, м´яса, олії та деякої іншої продукції. Отже, є всі передумови для того, щоб Україна зайняла належне місце в світовому економічному співтоваристві.

10.2.2. Дослідження території України

У цій темі ви ознайомитеся: І) з географічними відомостями про Україну за давніх часів і періоду Київської Русі; 2) з українською географією за середньовіччя; 3) з дослідженнями природних умов і ресурсів господарства й населення України пізніших періодів; 4) із визначними дослідниками України.

Античні географи свідчать, що територія Українку III—II тис. до н. е. заселялася племенами, заняттями яких були рільництво, ремісництво, скотарство, мисливство і які мали товарні відносини з сусідніми племенами, Середземномор´ям, Кавказом. У VII-V ст. до н.е. на Чорноморському узбережжі було засновано грецькі міста (нинішні Керч, Феодосія, Очаків). Саме стародавнім грекам належать перші географічні згадки про Україну. Так, Геродот (484—425 pp. до н. е.) вважав, що Ойкумена оточена незаселеним суходолом і поділяється на три широтні пояси: північний, помірний, південний. Він описав природні умови півдня України і життя скіфів, які заселяли цю територію. Природні умови Скуфії та скіфів описував також Гіппократ (460—377 pp. до н. е.). Описи півдня України дають у своїх працях античні географи Страбон (66 р. до н. е. -20 р. н. е.), Птолемей (II ст. до н. е.), римський натураліст Пліній Старший (23—79 pp. н. е.). Україна згадується в описах візантійських та арабських мандрівників у X ст.

Видатним історико-географічним твором свого часу була "Повість минулих літ" (1114— 1116 pp.). Київська держава підтримувала тоді торговельні та культурні зв´язки з Болгарією, Польщею, Чехією, Угорщиною, Німеччиною, Францією, Англією, Вірменією, Візантією, скандинавськими народами. Це сприяло поширенню знань про Україну, її зображенню на старовинних рукописних картах. Перші ж карти української території було видано 1482 р. разом Із "Географією" Клавдія Птолемея.

Назва "Україна" з´явилася в Київському (1187 p., 1189 p.) і Галицько-Волинському (1213 р., 1280 р.) літописах. У них і в "Повісті минулих літ", інших рукописах наводилися географічні описи земель, подій, а також низовин, височин, річок, лісів і степів, тваринного світу, природних процесів, як-от; сильні дощі, град, повені, бурі, землетруси, посухи, морози, сезонні явища та ін. З XI11 ст. географічні описи України робили європейські мандрівники.

"Україна" стала географічною назвою території, заселеної козаками, що охоплювала простори правобережної та лівобережної Наддніпрянщини. У 1650 р. французький інженері військовий картограф Г. Левассерде Боплан видав книгу про Україну — "Опис України".

У подальшому Україну досліджували експедиції лід керівництвом академіків П. Палласа та ін. Гюльденштедта, які вивчали грунти, рослинність, тваринний світ.

У розвиткові географічних досліджень в Україні визначна роль належить університетам: Львівському, Харківському, Київському, Одеському, при яких створювались товариства природознавців. У 1873 р. в Києві було утворено Південно-західний відділ Руського географічного товариства, до якого входили представники української інтелігенції Г. Ґалаґан, В. Антонович, Ф. Вовк, М. Драгоманов, П. Житецький, М. Лисенко та ін. Одним із засновників і керівників його був етнограф і географ П. Чубинський, відомий як автор тексту національного гімну "Ще не вмерла Україна".

У вивченні природних умов України, зокрема її рельєфу, геологічної будови, клімату, грунтів і рослинності, велике значення мали дослідження таких природознавців, як П. Броунов, В. Докучаєв, О. Карпінський, О. Воєнков, А. Краснов, Г. Танфільєв та ін. В. Докучаєв досліджував землі Полтавської губернії, лісостепової та степової зон України. Важливу роль у розвитку географії України відіграло створення в університетах кафедр географії.

У 60—90-х pp. XX ст. в Україні виконані великі за обсягом і значні за результатами дослідження її географічної будови, підземних вод, корисних копалин, клімату, поверхневих вод, Чорного та Азовського морів, водних ресурсів, грунтового покриву, заповідних територій, рекреаційних ресурсів, складено відповідні карти. Досягненнями українських географів є створення "Атласу природних умов і природних ресурсів" (1978 p.), багатотомної серії "Природа України" (1984—1987 pp.), книги "Геологія і корисні копалини" (1986 p.), "Клімат", "Моря і внутрішні води", "Ґрунти", "Рослинність", "Тваринний світ", "Ландшафти і фізико-геофафічне районування". Найповніші географічні дані про нашу державу наводяться в тритомній "Географічній енциклопедії України" (1989— 1993 pp.), яку видано вперше.

У 1918 р. в Києві було засновано Академію наук України. її вчені досліджували природні умови й ресурси, господарство й населення нашої держави. Першим президентом АН України було обрано академіка В. Вернадського (1863—1945 pp.), який розвинув вчення про біосферу, про роль живої речовини в житті Землі; його праці відіграли важливу роль у розвитку геохімії, геоекології, ландшафтознавства, палеогеографії. Серед засновників АН України з учених-природознавців були геолог і географ П. Тутковський, фітогеограф і ботанік В. Липський, економіко-географ К. Вобли й. Академік П. Тутковський (1858— 1930 pp.), професор Київського університету, фахівець із геології, палеогеографії, геоморфології, ландшафтознавства, фізичної географії України розробив одну з перших схем природно-географічного районування України. До головніших елементів кожного з вирізнених ним краєвидів П. Тутковський включав також сільське господарство, побут населення.

Одним із засновників фізичної географії в Україні був академік С. Рудницький (1877— 1937 pp.). Йому належать розробки з геоморфології, історичної та політичної географії, антропогеографії, картографи, краєзнавства; кілька праць із загального землезнавства, фізичної географії України. У 1927 р. він заснував Український науково-дослідний інститут географії та картографії у Харкові, провів експедиційні дослідження на території Наддніпрянщини, Донецької височини, Волині. На жаль, 1933 року вченого було заарештовано та бездоказово засуджено, а 1937 р. — розстріляно. Реабілітували українського географа лише 1965 р.

Академік Г. Висоцький (1865—1940 pp.) — різнобічний учений: географ, ґрунтознавець, геоботанік, лісовод, агроном; дослідник фізико-географічних умов лісорозведення у степовій зоні України. Г. Висоцький обґрунтував першу схему природно-географічного районування Східноєвропейської рівнини. Його учнем і послідовником був академік П. Погребняк (1900— 1976 pp.) — ґрунтознавець, еколог, фізико-географ. Широко застосовуються розроблені ним наукові основи і практика типології лісів України, охорони п природи, еколого-географічних стаціонарних досліджень. Його працю "Основи лісової типології" перекладено багатьма мовами.

Академік Б. Срезневський (1857—1934 pp.) проводив наукові дослідження з синоптичної метеорології, агрометеорології, кліматології України. Він розробив одну з перших схем кліматичного районування України, вивчав вплив метеорологічних чинників на людське здоров´я. Академік Й. Косоногов (1866— 1922 рр.) вивчав метеорологічні явища, процеси в атмосфері, сонячну радіацію, її перебіг протягом року і за сезонами, а також вплив теплового режиму й вологості на ріст і розвиток сільськогосподарських культур. Академік В. Бондарчук (1905—1993 pp.) — геолог, геоморфолог, палеогеограф, автор описів краєвидів України, праць про корисні копалини України. Досліджував різні райони України: Полісся й Причорномор´я, Українські Карпати і Наддніпрянщину. Донецьку височину.

Академік К. Воблий (1876— J 947 pp.) — один із засновників української енциклопедичної географії; досліджував історію народного господарства, розвиток і розміщення продуктивних сил України, розробив схему її економічного районування.

В 1991 р. створено Інститут географії НАМ України — головну академічну установу в царині географічних досліджень у нашій державі. Всіх географів України об´єднує громадська організація — Українське географічне товариство. В1989—1993р.р. видано "Географічну енциклопедію України".загрузка...