Навігація
Посилання


Географія

13.1. Загальні гідрографічні особливості території України


Гідрографічну мережу території України складають річки, озера та лимани, канали, водосховища, ставки, болота. На водні об´єкти припадає 4 % загальної площі території. Насиченість території водними об´єктами характеризується коефіцієнтами густоти річкової мережі, озерності, заболоченості. Такі коефіцієнти виражають відношення довжини річок і струмків, площі озер та площі боліт до площі басейну річки. Гідрографічні особливості території залежать від кліматичних умов (кількості опадів, випаровування), гідрогеологічних умов, рельєфу, грунтів, рослинного покриву, господарської діяльності людини (гідротехнічне будівництво, меліорація, водопостачання та ін.).

До найголовніших елементів гідрографічної мережі відносяться річки. Середня густота річкової мережі в Україні становить 0,34 км/км2. Усі річки належать до басейнів Чорного, Азовського і Балтійського морів, однак на південні моря припадає 98 % площі водозбору. Найбільшої густоти річкова мережа досягає в Українських Карпатах — 2,0 км/км2. Тут в річки впадає безліч гомінких потоків і потічків з прозорою водою. В басейні Дніпра коефіцієнти густоти річкової мережі зменшується від витоків з 1,0—1,7 км/км2 до 0,20—0,18 км/км2 біля гирла. А найменша густота річкової мережі спостерігається на півдні степової зони, між Дністром і Південним Бугом та Дунаєм і Дністром: 0,09-0,17 км/км2.

В Україні нараховується більше 20 тисяч озер, а їх загальна площа становить 4,0 тис. км2. Створено Дніпровський каскад водосховищ, 937 малих водосховищ. Водосховища і ставки займають площу 11730 км2, найбільше їх в лісостеповій і степовій зонах. Близько 1,7 % території України займають болота.


загрузка...