Навігація
Посилання


Географія

17.4. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами


Україна здійснює миролюбну політику, спрямовану на підтримання політичної і соціально-економічної стабільності в Європі і в усьому світі.

Особливістю геополітичного положення України впродовж віків був геополітичний тиск із заходу (Польща), північного сходу (Росія) і півдня (Туреччина). Поступово геополітичний тиск з боку Польщі й Туреччини зійшов нанівець, але посилився з боку Росії. Досі в цій країні існують впливові політичні сили, які хотіли б підкорити Україну, перетворити її на колонію Росії і відверто про це заявляють.

У XXI ст. перед Україною виникають заманливі перспективи завоювання ринків сусідніх країн, організації політичної й економічної взаємодії з пострадянськими країнами. За цих умов Україна об´єктивно зможе відігравати провідну роль у Східній, Центральній і Південно-Східній Європі. Вона створить альянс країн під власною політичною й економічною егідою.

Взагалі, нині вичерпуються можливості подальшого хаотичного розвитку людства. Світові вигідно встановлення єдиного світового порядку. Одним із регіональних його центрів і має стати Україна.

Україна прагне співробітничати з усіма країнами світу, мати з ними дружні відносини, розвивати економічне співробітництво і партнерство. Підтримує наша держава контакт і з різними політичними й економічними об´єднаннями країн. Європейським Союзом (ЄС), Організацією Північноатлантичного Договору (НАГО), Співдружністю Незалежних Держав (СНД). Бере участь у роботі Парламентської асамблеї чорноморських держав. Має намір співробітничати з Рухом неприєднання, стати постійним членом Центральноєвропейської ініціативи.


загрузка...