Навігація
Посилання


Географія

54. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС


54.1. Значення та галузева структура

Машинобудівний комплекс охоплює машинобудування та металообробку. Він характеризується розвитком міжгалузевих і внутрігалузевих зв´язків. Його зв´язки з іншими комплексами є важливою передумовою функціонування господарства. Він виробляє машини, устаткування, апарати, прилади, товари народного споживання, продукцію оборонного і космічного призначення. Створюючи сучасні знаряддя праці, машинобудівний комплекс впливає на науково-технічний прогрес і розв´язання різних соціально-економічних завдань, підвищення ефективності виробництва.

Машинобудування характеризується складністю структури. Залежно від цільового призначення воно поділяється на енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, будівельно-дорожнє, придало- й верстатобудування та ін. Кожне з них, своєю чергою, підрозділяється на декілька галузей. Особливе місце належить верстатобудуванню, а також виробництву ковальсько-пресових машин та інструментів, які забезпечують розвиток самого машинобудування.

За стадіями технологічного процесу виокремлюють заготівлю, механічну обробку та збирання. Заготівля значною мірою впливає на металомісткість вироблюваної продукції.

За особливостями розміщення виробництва і ступенем розчленування технологічного процесу галузі машинобудування поділяють на: важке машинобудування; загальне машинобудування; середнє машинобудування; виробництво точних машин і механізмів, приладів та інструментів; виробництво металевих виробів і заготовок; ремонт машин та устаткування.

Важке машинобудування криє в собі виробництво металургійного, гірничого й підіймально-транспортного устаткування, енергетичних блоків, а також інших металоємних і великогабаритних виробів.

У загальному машинобудуванні переважає збирання металевих конструкцій, а також виготовлення різних заготовок (транспортне машинобудування без автомобілебудування; виробництво технологічного устаткування для промисловості, окрім легкої й харчової, та будівництва; сільськогосподарське машинобудування).

Середнє машинобудування характеризується широким розвитком кооперування і виробляє автомобілі, трактори, верстати, сільськогосподарські машини, устаткування середніх розмірів для промисловості.

У галузях із виробництва точних машин, приладів та інструментів технологічний процес представлений точною механічною обробкою і збиранням (електротехнічна, приладобудування та ін.).

Металообробна промисловість виготовляє металеві вироби й конструкції, ремонтує машини, різне устаткування. Основна її продукція: сталеві й чавунні вироби, будівельні металовироби, металева тара й фурнітура, конструкції для мостів і ліній електропередачі.

54.2. Спеціалізація і кооперування в машинобудуванні

Важливу роль у розвитку машинобудування відіграють спеціалізація й кооперування. Розвиток спеціалізації проявляється не тільки у відокремленні окремих галузей, а й у чіткому под

ілі праці між підприємствами в межах окремої галузі. Наприклад, вагонобудування представлене заводами, які випускають важкі вантажні вагони, м´які пасажирські вагони, вагони для метрополітену.

Кожна стадія технологічного процесу — заготівля, механічна обробка і збирання — певним чином локалізується у просторі. Заготівельні виробництва тяжіють до сировинних баз, збирання пов´язане з районами споживання.

Внаслідок територіального поділу праці в машинобудуванні розвиваються такі види спеціалізації:

1) предметна, скажімо, енергетичне, транспортне, сільськогосподарське машинобудування;

2) полетальна — виробництво запасних частин, підшипників, металевих конструкцій;

3) технологічна — виробництво лиття, ковальсько-пресових виробів.

Галузі предметної спеціалізації характеризуються широкими зв´язками з реалізації продукції. Для галузей технологічної та полетальної спеціалізації характерне обслуговування потреб одного чи декількох економічних районів.

Кооперування в машинобудуванні інтегрує розміщення взаємодіючих підприємств. На цій основі виникають локальні машинобудівні комплекси, де різні заводи взаємопов´язані у виробничому відношенні, спільно беруть участь у випуску готової продукції. До таких комплексів належить автомобілебудування, воно може об´єднувати автомобільні та автобусні заводи, навколо яких групуються підприємства, що виробляють у порядку кооперування мотори, електроустаткування, прилади, пластмаси, агрегати, деталі тощо.

54.3. Принципи розміщення та географія основних галузей

Розміщення підприємств машинобудування перебуває у прямій залежності від техніко-економічної специфіки виробництва, передовсім таких його особливостей, як конструкційна складність продукції та широкий розвиток спеціалізації та кооперування.

Для важкого машинобудування характерні підприємства повного виробничого циклу з випуском продукції невеликими серіями і навіть індивідуального призначення. Залежно від тих чи інших причин, вони орієнтовані не тільки на металургійні бази, а й на райони споживання.

Локомотивобудування тяжіє до джерел сировини. Близькість до металургійних баз впливає й на розміщення вагонобудування, але для

його розвитку важливу роль відіграє також наявність джерел деревної сировини чи можливість її імпорту.

Суднобудування поділяється на морське й річкове, тяжіє до морів і внутрішніх шляхів. Серед галузей машинобудування воно характеризується найтривалішим циклом виробництва. Інші особливості: будівельно-монтажний характер технологічних операцій, різноманітність типів суден і наявність суміжників із їх виробництва.

Авіаційна промисловість орієнтується на райони високої технічної культури, які володіють необхідним науково-виробничим потенціалом і кваліфікованими кадрами.

Сільськогосподарське машинобудування тяжіє до районів споживання готової продукції, спеціалізація підприємств відповідає

профілю сільського господарства. Так, у районах вирощування цукрових буряків виробляють бурякозбиральні комбайни, льону-довгунця — льонозбиральні тощо.

Орієнтація на потреби готової продукції характерна і для галузей, які забезпечують промисловість технологічним устаткуванням.

Верстатобудуванню притаманне розміщення підприємств у районах із розвинутим машинобудуванням. Важливу роль в організації виробництва верстатів мають науково-дослідні та дослідно-конструкторські центри.

Тракторобудування орієнтується на райони споживання й сировинні бази (залежно від металомісткості виробництва).

Галузі з виробництва точних машин, механізмів, приладів та інструменту орієнтуються на райони високої технічної культури.


загрузка...