Навігація
Посилання


Географія

57. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС


57.1. Значення і структура

Будівельний комплекс — комплекс галузей, що охоплюють промисловість будівельних матеріалів, будівництво, виробництво засобів виробництва для цих галузей та пов´язані з ними обслуговуючі підприємства. Промисловість будівельних матеріалів виготовляє матеріали, вироби, деталі й конструкції для всіх видів будівництва. Основна її продукція — стінові (цегла, бетонні панелі, шлакоблоки), в´яжучі (цемент, вапно, будівельний гіпс), покрівельні (черепиця, шифер, толь, рубероїд), оздоблювальні, облицювальні, ізоляційні матеріали, будівельне скло, збірний залізобетон і бетон, покрівельна кераміка. До неї належать цементна, азбестоцементних виробів, збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів, стінових матеріалів, будівельної кераміки і т. ін. За економічним призначенням продукція промисловості будівельних матеріалів належить до виробництва засобів виробництва і є основою будівництва, забезпечує зростання обсягів капітального будівництва.

Будівництво створює нові й реконструює діючі основні фонди (будівлі та споруди, призначені для всіх видів виробничої діяльності людей). Залежно від призначення об´єктів будівництво буває промислове, енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, житлове, культурно-побутове.

Важливою ланкою будівельного комплексу є виробництво кранів, ліфтів, устаткування для промисловості будівельних матеріалів тощо.

Розміщення будівельного комплексу повторює, з одного боку, розміщення освоєних джерел природної сировини, а також районів нагромадження промислових відходів, придатних для утилізації, з іншого — розміщення капітального будівництва.

57.2. Сировинна база та принципи розміщення. Географія основних галузей промисловості будівельних матеріалів

Залежно від конкретних потреб будівництва і стадій технологічного процесу промисловість будівельних матеріалів поділяється на: 1) видобуток і первинну обробку мінерально-будівельної сировини (пісок, гравій, щебінь); 2) виробництво в´яжучих матеріалів (цемент, вапняк, гіпс); 3) виробництво різних стінових матеріалів, виробів і конструкцій, особливо бетонних і залізобетонних, для будівництва будинків і споруд. Сучасне будівництво використовує чимало будівельних матеріалів, що їх виробляє хімічна промисловість, — пластмаси, смоли, лінолеум, полістиролові плити та ін. Для виробництва їх використовують шлаки металургійних заводів та електростанцій, з яких виробляють цемент, шлакоблоки, шлаковату. У будівництві застосовують деталі злитого каменю, мінеральну вату, яку одержують із розплавленого базальту.

На розміщення промисловості будівельних матеріалів значний вплив мають сировинні бази. Це пов´язано зі значною та низькою транспортабельністю мінерально-будівельної сировини. Водночас розміщення промисловості будівельних матеріалів залежить від споживчого фактора. Поширення сировинних ресурсів, дешевість і вантажомісткість сировини й готової продукції, значне їх поширення зумовили головну економіко-географічну особливість промисловості будівельних матеріалів — одночасне тяжіння виробництва до сировини і споживача.

Значення сировинного і споживчого факторів неоднакове для різних галузей, стадій і типів підприємств. За цим критерієм вирізняють:

1) галузі переважно сировинної орієнтації (виробництво цементу, цегли, азбестоцементних і шиферних виробів, вогнетривких матеріалів, скла, керамічних труб, гіпсу);

2) галузі переважно споживчої орієнтації (виробництво бетону, залізобетонних виробів і конструкцій, м´яких покрівельних матеріалів, санітарно-технічних виробів).

За цими джерелами сировини і районів споживання готової продукції підприємства промисловості будівельних матеріалів поділяються на три типи. Одні видобувають, а також попередньо обробляють сировину і територіально прив´язані до природних ресурсів. Інші виготовляють матеріали (цемент, вапняк, гіпс), що зазнають подальшої переробки. Ці підприємства мають повний цикл виробництва — від сировини до готової продукції та зазвичай пов´язані з сировинними базами. Деякі підприємства випускають готові вироби з матеріалів, підданих первинній обробці. Вони, своєю чергою, поділяються на підприємства з повним циклом, які в основному тяжіють до сировини (скло, цегла), і на підприємства, що працюють на привізних напівфабрикатах і розміщуються в місцях споживання (бетон, залізобетонні вироби й конструкції).

Основною галуззю промисловості будівельних матеріалів є цементна. Вона орієнтується переважно на сировину. Оптимальні умови для розвитку цементної промисловості мають райони, де є не тільки вапняки й глини (або мертелі), а й мінеральне паливо. Сировинною базою для цементної промисловості можуть бути також шлаки, сланцева зола та інші відходи. їх утилізація зумовлює появу територіальних поєднань цементної промисловості з чорною та кольоровою металургією.

Промисловість збірного залізобетону пов´язана з районами споживання готової продукції. Більша частина залізобетонних виробів і конструкцій використовується безпосередньо в центрах виробництва.


загрузка...