Навігація
Посилання


Географія

ПРО АВТОРІВ


ОЛІЙНИК ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ - український економікогеограф, економіст, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та професор кафедри розміщення продуктивних сил Київського національного економічного університету.

Основні наукові праці присвячені теоретико-методологічним проблемам економічної та соціальної географії, економіко-екологічним проблемам взаємодії суспільства і природи, економіці природокористування, територіальній і комплексно-пропорційній організації продовольчих комплексів, методиці викладання географії в середній школі.

Має 330 наукових праць.

ШИЩЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ – український фізикогеограф, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор географічних наук, професор кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Президент Українського географічного товариства (1995 p.), голова Науково-методичної ради з географії Міністерства освіти і науки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1993 р.; член Національного комітету України з програми ЮНЕСКО "Людина та біосфера".

Основні праці присвячені регіональній фізичній географії, теоретичним і методичним основам ландшафтного аналізу, застосуванню його принципів і методів у регіональному проектуванні.

Має понад 250 наукових праць.

СТЕПАНЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ — український економікогеограф, економіст, доктор географічних наук, завідувач відділу проблем економічної і техногенної безпеки, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор більш як 300наукових праць із проблем розвитку міст, розміщення продуктивних сил, регіональної економіки, проблем природно-техногенної безпеки. Розробляв комплексні програми перспективного соціально-економічного розвитку м. Києва, м. Бердянська, Полісся, Сумської області, України в цілому. Має досвід міжнародного співробітництва. Переможець конкурсів Міжнародного фонду "Відродження".

МАСЛЯК ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ – український економікогеограф, доктор географічних наук. Професор кафедри географії України, Київського університету імені Тараса Шевченка, голова науково-методичної комісії зі шкільної географії Міністерства освіти і науки України, член президії Асоціації вчителів географії України, заступник голови редколегії "Популярної енциклопедії школяра", член науково-методичної ради Малої академії наук України.

Основні наукові інтереси — територіальна організація суспільства, геополітика, топоніміка, методика викладання географії. Має понад 150 наукових публікацій. Автор державного стандарту загальної середньої освіти з географії.


загрузка...