Навігація
Посилання


Автор посібника не ставив перед собою завдання послідовно висвітити історію єврейського народу, створити “історичний ланцюг” подій та фактів або визначити усі передумови Голокосту та розкрити зміст цієї трагедії. Наразі існує вже чимало наукових робіт, підручників, публіцистичної літератури з цих питань.

Побудову та зміст представленого посібника визначали наступні чинники.

Передусім, Голокост на території окупованій німецько-фашистськими загарбниками Україні необхідно розглядати в контексті історії України, історії єврейського народу, всесвітньої історії, і у книзі згадані важливі історичні події та явища, що позначилися в майбутньому на міжнаціональних та міжрелігійних стосунках і місці євреїв у цих стосунках. Зрозуміло, що обсяг посібника не дозволяє розглянути їх детально, тому автор обрав низку ключових моментів історії:

- взаємозв´язки та протиріччя між юдаїзмом, християнством та ісламом;

- формування економічних, соціально-психологічних, політичних та інших передумов антисемітизму в Європі;

- деякі аспекти взаємовідносин між євреями та українцями в історичній ретроспективі;

- вплив ідеологій нового часу - марксизму, фашизму, нацизму та інших - на міжнаціональні стосунки та життя єврейського населення України тощо.

Ці проблеми є ключовими не тільки для розуміння багатьох подій минулого, але й дають можливість більш глибоко проаналізувати ті суспільно-політичні процеси, що відбуваються сьогодні: демократизацію сучасного українського суспільства, складовою якої є поширення атмосфери толерантності та міжнаціонального порозуміння та, з іншого боку - посилення антисемітських тенденцій в певних галузях суспільного життя; налагодження діалогу між представниками різних релігій та, з іншого боку - міжконфесійні конфлікти.

По-друге, розглядаючи ключові історичні явища, автор на доступному для учнів рівні намагався здійснити їх аналіз, звертаючи увагу на соціально-психологічні аспекти історичних проблем та їх відлуння в сьогоденні.

По-третє, в ході розгляду певних історичних подій та явищ автор намагався спонукати читача до роздумів, зважаючи на існуючі в суспільній свідомості стереотипи та міфологію, а також звернути увагу на “наївні”, “ненаукові” питання, які часто задають євреї та їхні сусіди з сумнозвісної “єврейської проблеми”: чи правда, що євреї розп´яли Христа? Чого не люблять євреїв? Голокост - це унікальне чи звичайне явище в людській історії? Якими є уроки Голокосту і навіщо треба їх вивчати?

Ці “ненаукові” питання вирують в суспільстві, навіть якщо не озвучуються в учбових аудиторіях або на політичній сцені. До них можна додати ще сотні запитань, і тисячі сторінок тексту необхідно, щоб більш-менш послідовно їх розкривати.

Це - питання історії, і ми разом з читачем будемо шукати відповіді на них. Голокост - це привід для роздумів і пошуків відповідей на питання історії, і дає багатий і дуже складний історичний матеріал до цих роздумів. Інколи шлях до істини є не менш важливим, ніж осягнення самої істини. Особливе значення це має у навчанні.

Отже - бажаю успіхів в історичних пошуках, роздумах, висновках. Якщо у викладача чи учня виникнуть зауваження, проп

озиції щодо написаного в посібнику - автор радо буде готовий до спілкування та удосконалення книги.

З повагою - Ігор Щупак.


загрузка...