Навігація
Посилання


Голокост в Україні

§ 3 ЄВРЕЇ ТА ІСЛАМ


1. ЗАРОДЖЕННЯ ІСЛАМУ ТА ЄВРЕЇ

Християнство наклало відбиток на відносини між євреями та мешканцями Європи, серед яких вони жили в діаспорі.

Особлива ситуація склалася в Іспанії. Після того, як у 412 році її завойували вестготи, євреї зазнали значних утисків. Їх примусово хрестили; обмежували господарське життя - зокрема, забороняли займатися судноплавством та торгівлею, володіти землею; були часи, коли євреїв взагалі виганяли з країни.

Але з 711 року в Європі розпочалася нова доба - Іспанію захопили араби. Відтоді почалася нова сторінка і єврейської історії, пов’язана із історією ісламу.

Іслам (з араб. - примиренність, покора волі Божій) - одна з світових релігій, заснованих Мухаммадом (в арабській традиції - Магомет) у VII ст. н.е. на території Аравії, де жили арабські племена.

Послідовники ісламу - мусульмани.

Священна книга ісламу - Коран (з араб. - читання), в якому за часів халіфа Османа були записані всі пророцтва Мухаммада.

Вид на священне місто Ісламу - Мекку та Чорний Камінь, який називають Кааба.

Він захищений кубічним укриттям, що знаходиться в центрі двору мечеті. Мухаммад стверджував, що Кааба була освячена праотцем євреїв - Авраамом та його сином Ісмаілом, якого араби вважають родоначальником свого народу.Як відомо, на території Аравії, де в VII ст. виник іслам, жили і євреї, і християни. Мухаммад був знайомий і з юдейською, і з християнською традиціями, що згодом знайшло відбиття в ісламі.

додаткова ІНФОРМАЦІЯ

Наприклад, в дискусіях з арабами- язичниками племені курайш, яких Мухаммад переконував у

істиності віри в Аллаха єдиного, Мухаммад посилався на історію пророка Муси

(Мойсея).

Тоді, - доводив Мухаммад, - фараон та єгиптяни не повіріли словам Муси про силу Бога Ізраїля, за що Богові

довелося покарати язичників.

Мухаммад боровся, передусім, з язичництвом,

мілосердний Бог вказував істинний шлях до спасіння усім народам. У своїх проповідях пророк ісламу часто посилався на інших пророків, особливо на тих, кому довелося проповідувати серед язичників. Виключенням був лише Сулайман (Соломон), історія якого була добре знайома арабам ще у доісламські часи.

Мухаммад визнав юдаїзм та християнство як віровчення, що були “законними” та “заповідуваними самим Аллахом”. Більше того - серед арабських племен були такі, що сповідували юдаїзм. “Немає примушення до віри!” - проголошував Мухаммад слова Аллаха.

Втім, згодом часи змінилися. Як це часто бувало в історії, засновник ісламу спробував навернути євреїв

до своєї віри, і через їх опір розпочав антиєврейські репресії. Євреї потерпали від нападів та утисків прибічників Мухаммада, частина євреїв Аравійського півострову була знищена. Згодом ті, хто залишився, були обкладені великими податками та змушені були підкоритися особливим принизливим законам.

Але вже незабаром євреї стали союзниками арабів, коли останні розпочали свої завоювання.

Під час війни арабів з Візант

ією, що за свого панування в Ерец-Ісраель вигнала євреїв з Єрусалима та жорстоко переслідувала їх, євреї вітали нових завойовників, чимало з них влилися до переможного арабського війська.

Протягом кількох десятиліть араби захопили величезні території в Азії, Африці і створили світову державу.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

На сьогодні іслам активно поширюється світом. До мусульманського світу відносять арабські країни Північної Африки та Азії (від Мавританії та Марокко на заході до Іраку та Сирії на сході, а також інші країни Азії (Іран, Пакистан, Бангладеш, Малайзія, Філіппіни, Індонезія тощо). Прибічників ісламу більшає в усіх регіонах світу, в тому числі - в США (в основному серед афроамериканців).

2. ставлення мусульман до тнттювтрц тв . хасдай ібн шАлрут

Слід сказати, що мусульмани досить стерпно ставилися до представників інших релігій. Іншовірці каралися лише у разі прямого виступу проти ісламу або спроб навернення “правовірних” до своєї віри.

Звичайно, на іншовірців у мусульманських країнах накладалися певні обмеження, вони мали сплачувати більші податки. Ставлення до іншовірців було різним за різних арабських правителів. Але поважне ставлення арабів до наукових і культурних надбань різних народів сприяло тому, що наукові знання стали швидше поширюватися світом.

Після захоплення Іспанії у VIII столітті араби надали євреям свободу віросповідання, дозволили

займатися будь-якими видами господарства. Скориставшись цим, євреї на Піренеях досягли чималих успіхів у землеробстві, ремісництві та торгівлі.

Але найцікавішою сторінкою історії євреїв у Іспанії, захопленій мусульманами, був розквіт єврейської культури в Х столітті.

Культурною столицею євреїв стала Кордова, де знаходилася резиденція халіфів (арабських правителів)
династії Омейядів. При дворі були визнані єврейські лікарі, а також вчені, митці.

Найвидатнішою особою “золотого століття” євреїв у Іспанії був Хасдай ібн Шапрут (915-970 рр. н.е.). Чудово освічена людина, він знав латину, єврейську, арабську та грецьку мови.

Завдяки глибоким знанням медицини його наблизив халіф Абд ар- Рахман, зробивши своїм особистим лікарем. Довіривши своє здоров’я, а це означає - і життя, халіф почав доручати Хасдай ібн Шапруту все більш відповідальні державні справи. Маючи чудові здібності, досконало знаючи латину - мову міжнародного листування та дипломатичних відносин, Хасдай ібн Шапрут став радником арабського правителя та одним з найвпливовіших та найавторитетніших людей в Кордові.

Використовуючи свою владу та знання для розквіту держави, Хасдай не забував і про свій народ. За його сприяння розквітла єврейська вченість та культура в Іспанії, поліпшилося життя євреїв на півдні Франції. Ібн Шапрут цікавився становищем євреїв у різних країнах, в тому числі - в Хозарії, з правителем якої листувався.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Листування вельможного кордовського єврея з хозарським каганом, що збереглася до наших часів, є унікальним за важливістю історичним джерелом. Хасдай ібн Шапрут писав про своє надзвичайне бажання відвідати єврейське царство та засвідчити свою повагу до його царя, а також ставив чимало запитань - про розміри держави та її природні умови, про міста та військо, а головне - намагався з’ясувати, з якого коліна Ізраїлю походить хозарський цар, хто правив до нього та якою мовою говорять в державі. Хозарський каган Йосеф отримав послання з Кордови, і досьогодні дійшли дві відповіді: коротка та розширена версії листа. Йосеф повідомляв про походження його народу від потомків легендарного Ноя, розповів про історію прийняття юдаїзму в Хозарії, перерахував каганів-юдеїв та описав свою країну. Іронія історії: Хозарський каганат існував кілька сот років, а цей лист було відправлено до Хасдая ібн Шапрута не пізніше 961 року - за кілька років до загибелі держави від військ руського князя Святослава.

На початку ХІ століття Кордовський халіфат розпався на декілька держав, але становище євреїв залишалося стабільним. Правителі досить прихильно ставилися до євреїв, користувалися послугами єврейських фінансістів та політичних радників, часто складали протекцію єврейським вченим та літераторам. Представники верхівки єврейського суспільства наслідували єврейські традиції, але разом з тим цікавилися світською культурою, володіли й івритом, й арабською мовою.

Сторінки з листування Хасдая ібн Шапрута з каганом Йосефом


Втім, у ХІІ столітті розпочався контрнаступ християнського світу на арабів, що визначило і подальшу долю євреїв.

3. РЕКОНКІСТА ТА НОВІ УМОВИ ЖИТТЯ ЄВРЕЇВ У ІСПАНІЇ

Реконкіста (з ісп. - відвоювання) - контрнаступ християн, відвоювання народами Піренейського півострову у VШ-XV ст. територій, що були захоплені арабами та берберами (які пізніше отримали загальну назву маври).

Відвоювання християнами Іспанії у арабів продовжувалося до XIV століття. Рівень розвитку культури христянських завойовників був набагато нижчим, ніж у переможених мусульман, що вимагало певних кроків від католицьких правителів.

Частина мусульманського населення втікала від християнської влади, і до новостворюваної державної адміністрації християнські королі залучали євреїв

- дипломатів, фінансістів, лікарів. Католицькі правителі в Іспанії виділяли їм міські квартали, надавали привілеї.

На початку XIV століття євреї Іспанії мали досить широку автономію, стабільний рівень матеріального добробуту. Але згодом економічна конкуренція з християнами, що супроводжувалася релігійним нетерпінням, погіршила умови існування євреїв у християнській країні.

Незабаром це призвело до погромів і, врешті-решт, до драматичного вигнання євреїв з Іспанії.

1. Дайте визначення поняттям:

- іслам;

- мусульмани;

- Коран;

- реконкіста.

  1. Хто був засновником ісламу?
  2. Яким було ставлення мусульман до іншовірців у VIII - Х столітті?
  3. Яку роль в єврейській історії відіграв Хасдай ібн Шапрут?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ДИСКУСІЙ

  1. Як Ви вважаєте, які ідеї юдаїзма та хрисиянства використовував Мухаммад в своїй боротьбі проти язичників?
  2. Якими були передумови того, що євреї стали союзниками арабів в управлінні країнами?
  3. Як Ви вважаєте, через які передумови іслам швидко поширюється сучасним світом, і не тільки в Азії, але й в таких країнах, як Франція, США?

ДОКУМЕНТ

З КОРАНУ 112 ОЧИЩЕННЯ (ВІРИ)

.В ім´я Аллаха мілостивого, мілосердного!

  1. Скажи: “Він - Аллах - єдиний,

2- Аллах, вічний,

  1. не народив та не був народженим,

4- і не було Йому рівного жоден!”


загрузка...