Навігація
Посилання

Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання
Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової

Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання

Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2006.- 498 c.

У підручнику на підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недо-говірних зобов´язань, містяться авторські погляди на шляхи вирішення окремих пов´язаних з ними проблем.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників та інших осіб, які цікавляться проблемами цивільного права.

загрузка...