Навігація
Посилання


Сьогодні екологія є не просто наукою, а способом мислення та життя. Навколишнє природне середовище, яке оточує людину протягом всього життя, не є безладом або просто, набором якихось умов, а є взаємопов’язаною складною системою. Саме ця обставина і дає можливість розвитку та еволюції біосфери, життю і праці людини. Природне середовище, яке існувало ще до появи людини розвивалось

і, в історії еволюції Землі, є численні факти різких змін умов середовища існування на Землі, що ставало причиною змін напрямків еволюції біосфери. Проте, визначним для історії Землі, є поява людини і її господарська діяльність, що стало причиною змін умов довкілля, порушення екологічної рівноваги в природі тощо. Загальновизнаним є принцип споживацького існування людини і Микола Федорович Реймерс наголосив “Екологічно люди виступають в ролі нерозумних паразитів, що руйнують середовище життя”. Але такий підхід є все ж таки однобічним, адже сучасне людство розуміє і визнає цінність природи і, для її збереження, організовує природоохоронну діяльність. Сьогодні людина є не тільки головним збурювачем природи, але і гарантом її стійкості, тому що сьогоднішня людина без природи існувати не може. Можливо, колись, людство буде спроможне створити власне середовище існування, яке буде альтернативним природі, проте це поки що є фантастикою.

Тому, особливої значимості набувають екологічні знання, які є теоретичними основами охорони природи і довкілля людини. Розмежувати екологію як науку та природоохоронну діяльність людини доцільно як з методологічної точки зору, так і з точки зору систематизації інформації. Цьому аспекту і присвячений даний навчальний посібник.

Навчальний посібник “Основи екології та охорони довкілля” складається із трьох розділів:

- Розділ І. Основи загальної екології;

- Розділ II. Наслідки антропогенного впливу на довкілля. Основи охорони довкілля;

- Розділ III. Основи екологічної безпеки.

Перший розділ присвячений розгляду теоретичних основ екології, розкриттю основних законів формування та функціонування екологічних систем, біосфери в цілому, тощо. Показано механізми

забезпечення гомеостазу екосистем і біосфери в цілому, розглянуто механізми саморегуляції цих систем. Ці знання є необхідними для розуміння взаємозв’язку та взаємозалежності компонентів навколишнього природного середовища і вони є методологічною базою природоохоронної діяльності людини. Розглянуто наслідки появи людини для біосфери Землі та причини формування сучасної екологічної кризи.

В другому розділі розглянуті нормативно-правові основи охорони навколишнього природного середовище, основи екологічного нормування, тощо. Показано необхідність та методологію захисту довкілля, зокрема атмосфери, гідросфери, ґрунтів, ландшафтів, рослинного і тваринного світів. В розділі розглянуті основні напрямки практичного вирішення ряду сучасних екологічних проблем.

Третій розділ присвячений розгляду системи екологічної безпеки, принципів формування та оцінки екологічних ситуацій, а також шляхів їх регулювання. Показано необхідність та роль Міжнародної співпраці в галузі охорони природи.

Сподіваємось, що даний навчальний посібник буде корисним всім людям, яким небайдуж

е майбутнє нашої планети і людської цивілізації. Автори будуть вдячні за слушні зауваження та побажання до викладення та змісту матеріалу навчального посібника.

З повагою,

від імені авторів Сухарев С.М.


загрузка...