Навігація
Посилання


Основи екології та охорони довкілля

Тема 4. Екологія біотичних угруповань. Організація і функціонування екологічних систем


Певне угрупування рослин, тварин або мікроорганізмів одного виду називається популяцією. У природному середовищі популяція, так само як і окремі особини, не може існувати ізольовано, а обов’язково взаємодіє з іншими популяціями. Отже, вона є частиною більш великої системи - біоценозу. Основною причиною утворення угрупувань є те, що тривале існування організмів можливе лише в межах угрупувань, в яких компоненти та елементи доповнюють один одного та взаємопристосовані. Слід зазначити, що поняття біоценозу є більш складним, ніж поняття угрупування, адже угрупування можуть складатись із представників однієї екологічної групи організмів, наприклад, фітоценоз, зооценоз чи мікробоценоз, що не дає уявлення про механізми забезпечення гомеостазу.


загрузка...