Навігація
Посилання


Основи екології та охорони довкілля

4.5. Деструкція органічних речовин в екосистемах


Замикають кругообіг речовин в екосистемах редуценти. Внаслідок життєдіяльності і загибелі організмів утворюються органічні рештки - детрит. Функція сапротрофів полягає в редукції мертвої органічної речовини, повній її мінералізації та поверненні в навколишнє природне середовище продуктів мінералізації. Редукція мертвої органічної речовини здійснюється, переважно мікроорганізмами - бактеріями та нижчими грибами, проте роль редуцентів часто відіграють комахи і грунтові безхребетні.

Якщо аналізувати редуцентів окремо, то виявляється, що їх поділяють на редуцентів І порядку, редуцентів II порядку і так далі, аж доки не пройде повна мінералізація органічних речовин. Організми, які займаються біоредукцією, створюють особливий ланцюг живлення, основою якого є детрит. Тому такий ланцюг живлення називають детритним. При цьому не можна виділити певну групу організмів, які б займались біоредукцією якоїсь речовини від початку до кінця.

Група редуцентів об’єднує велику кількість організмів різних класів і навіть типів. Специфіка детритного ланцюга живлення полягає в тому, що редуценти 1 порядку своєю життєдіяльністю частково мінералізують мертву органічну речовину і при відмиранні створюють умови для існування редуцентів II порядку і так далі. Скачки в процесах редукції неможливі.

Наприклад, розглянемо деструкцію дерева в помірних широтах:

- першими, хто починає деструкцію дерева будуть плісняві гриби (редуценти І порядку);

- внаслідок життєдіяльності плісняві гриби створюють умови для існування неспоровидних бактерій (редуценти II порядку);

- діяльність неспоровидних бактерій створює умови для існування спороутворюючих бактерій (редуценти III порядку);

- далі створюються умови для існування целюлозних бактерій, потім міксобактерій і так далі, аж доки не пройде повна деструкція.

В процеси біоредуції включаються і інші форми мікроорганізмів. При біоредукції виникає тип угрупування, який не тривалий в часі - мікробобіоценоз, кожний компонент якого своєю життєдіяльністю сприяє редукції речовини.

На процеси біоредукції, крім кількості детриту, значного впливу надають абіотичні фактори довкілля, зокрема, температура та вологість. Більшість редуцентів знаходяться в грунті і вони є значними за кількістю угрупуваннями. Так, 1 г підзолистого грунту містить до

1, 5 млн. бактерій (редуцентів), а 1 т чорнозему - до 1 млрд. бактерій і сотні тисяч особин актиноміцетів і грибів.

Редуценти відіграють основну роль у формуванні блоку рослина-ґрунт. В процесі відмирання рослин, в грунти потрапляють органічні речовини, які інші рослини не можуть безпосередньо використовувати без діяльності редуцентів. Але біоредукцією біоценотична роль редуцентів не обмежується. Вони своєю діяльністю покращують структуру грунтів, сприяють їх аерації, проникненню води, переміщенню органічних речовин з поверхні грунтів в глибину. Отже, редуценти приймають участь в процесах грунтоутворення.

Якби не було редуцентів проходило б накопичення мертвої органічної речовини на поверхні грунту, а рослини не мали б необхідної кількості неорганічних речовин, які використовуються для побудови органічних, що стало б причиною їх загибелі.


загрузка...