Навігація
Посилання


Основи екології та охорони довкілля

РОЗДІЛ II. НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. ОСНОВИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


В розділі І нами показано, що поява людини і її господарська діяльність викликала кардинальні зміни в біосфері. Людина прямо чи опосередковано впливає на компоненти природного середовища і при цьому, спостерігаються в них негативні зміни. Це є причиною погіршення екологічного стану природних об’єктів, причиною деградації природних екосистем, тощо. Розвиток сучасної екологічної кризи, усвідомлення реальної загрози існування біосфери Землі і людської цивілізації вимагає зміни відношення людини до питання охорони природи та охорони довкілля людини.


загрузка...