Навігація
Посилання


Основи екології та охорони довкілля

Тема 3. Охорона гідросфери


Загальні властивості гідросфери Землі як середовища існування живих організмів нами розглянуто в Розділі 1 п. 2.3.3. Нами показано значення водного середовища для біосфери Землі, особливості кругообігів води в природі та активності водообміну різних частин гідросфери. Нажаль, не зважаючи на значні запаси води гідросфери Землі, запаси прісних вод, в яких є найбільша потреба людини, є незначними і вичерпними. Тому сьогодні проблеми балансу прісних вод суходолу, передусім річок і озер, відносять до найбільш актуальних проблем гідрології, адже основні запаси прісної води зосереджені в льодовиках Антарктиди і Гренландії. В ряді місць планети відчувається дефіцит прісної води для різних потреб, зокрема потреб сільського господарства, промисловості та комунального господарства. Основним водним джерелом України є Дніпро, водні ресурси басейну якого становлять 80% усіх водних ресурсів України.

На відміну від атмосфери, різні складові гідросфери зазнають значного антропогенного навантаження, причому дану дію на них можна поділити на дві взаємопов’язані складові: кількісне і якісне виснаження. В першу чергу це стосується річок. Кількісне виснаження річкових вод викликане зменшенням їх середнього річного стоку під впливом господарської діяльності людини, зокрема зростання величини водозабору, площ випаровування тощо, а якісне - пов’язано із забрудненням вод та розвитком євтрофування, тобто зростання у водоймах концентрації поживних речовин, що є причиною бурхливого розвитку одноклітинних зелених водоростей і можливістю втрати водойм внаслідок їх загибелі і наступного гниття.


загрузка...