Навігація
Посилання


Основи екології та охорони довкілля

Тема 2. Екологічний стан довкілля та екологічні ситуації


Одним із ключових понять, яке дозволяє розкрити сутність екологічної безпеки, є поняття “екологічна ситуація”. Екологічна ситуація - це сукупність станів екологічних об’єктів в межах певної території в певний проміжок часу. Подібне визначення має термін екологічний стан, під яким розуміють стан конкретних об’єктів або суб’єктів довкілля, тоді як екологічна ситуація характеризує сукупний стан всіх об’єктів даної території з врахуванням впливу на них інших об’єктів, що знаходяться за межами даної території. Отже, поняття екологічна ситуація є більш загальним і більш інформативним.

Екологічними об’єктами можуть виступати як суб’єкти - рослини, тварина, людина, біоценоз тощо, так і середовище суб’єктів - екотоп, місто тощо. Екологічними об’єктами можуть бути, також, екосистеми в цілому, в тому числі і біосфера.

За В.Ю.Некосом (2001), критерії оцінки будь-якої безпеки - це відчуття екологічної безпеки життєдіяльності в теперішній час і в майбутньому.

Перед усім, для оцінки екологічних ситуацій необхідно визначити екологічний стан об’єктів, який одержують шляхом аналізу екологічних показників.


загрузка...