Навігація
Посилання

Предмет злочину: теоретичні основи пізнання
Музика А. А., Лащук Є. В.

Предмет злочину: теоретичні основи пізнання

Монографія. - Київ, 2011.- 192 c.

Монографія містить сукупність концепцій, наукових поглядів, ідей, що відкривають шлях до пізнання предмета злочину в кримінальному праві. Це - розробка теоретичних засад дослідження загального поняття предмета злочину. У ній проаналізовані поняття та правова природа об’єкта злочину, генезис вчення про об’єкт злочину, зміст і структура цього елемента складу злочину; досліджені предмет злочину та потерпілий від злочину як факультативні ознаки об’єкта злочину (зокрема, висвітлені значення предмета і його місце у складі злочину, співвідношення з об’єктом посягання, визначено поняття і розроблена система ознак предмета злочину); вивчені проблеми взаємозв’язку предмета злочину з ознаками об’єктивної сторони складу злочину - суспільно небезпечним діянням і його наслідками, знаряддями і засобами вчинення злочину, місцем вчинення злочину. Запропонована нова теоретична модель поняття предмета злочину. Розроблені правила встановлення предмета посягання, правила розмежування предмета, знарядь і засобів вчинення злочину Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства України.

Може бути корисною для науковців, аспірантів, викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, а також для юристів-практиків.

загрузка...