Навігація
Посилання


Підручник “Наукова обробка документів” має забезпечити курс “Аналітико-синтетична обробка документів”, який є одним із провідних серед загальнофахових дисциплін для студентів, що здобувають спеціальності “Бібліотекознавство і бібліографія” і “Документознавство та інформаційна діяльність”. Він має органічні зв’язки з навчальними дисциплінами, присвяченими організації та супроводу традиційних і автоматизованих інформаційно-пошукових систем, а також з курсами бібліографознавства, інформатики, фондознавства, до- кументознавства та ін.

Завдання курсу — дати студентам знання й виробити основні навички щодо згортання інформації з метою створення вторинних документів та інформаційно-пошукових систем.

У межах курсу вивчаються методи інформаційного аналізу й синтезу, що застосовуються в науковій обробці окремих документів і передують інформаційно-аналітичній діяльності, яка має місце в процесі створення різноманітних інформацій- но-бібліографічних джерел.

Підручник містить матеріали з усіх розділів курсу за програмою. У ньому розглянуто основні питання теорії, історії та методики складання бібліографічних описів документів, їхньої предметизації, систематизації, реферування й анотування. За винятком складання бібліографічних описів, де висвітлені загальні та спеціальні правила, перевагу у викладі методики окремих видів обробки надано загальним положенням і правилам. Спеціальну методику й автоматизовані методи обробки документів подано досить стисло, оскільки вони більше орієнтовані на функціональну підготовку фахівців і детально вивчаються в інших спеціальних курсах.

У підручнику вперше об’єднано в систему процеси наукової обробки окремих первинних документів як самостійних одиниць бібліографування, індексування, анотування і реферування, а також сукупностей їх, об’єднаних у групи за певного ознакою. Зроблено спробу охарактеризувати інформаційні продукти наукової обробки документів — основні види і різновиди вторинних документів як результатів аналітико-синте- тичної переробки інформації з першоджерел. Особливу увагу приділено специфіці бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних документів, загальній і спеціальній методиці створення їх. Особливості вторинних документів розглянуто в контексті рівня аналізу і синтезу первинної інформації, цільового і читацького призначення, виконання ними специфічних функцій: інформаційної, орієнтаційної, оціночної та ін.

Автори з подякою поставляться до пропозицій і зауважень щодо поліпшення змісту й структури підручника в подальшому виданні.


загрузка...