Навігація
Посилання


Наукова обробка документів

2.3.1. Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису


Складання бібліографічного опису передбачає виявлення та формування за певною методикою множини бібліографічних даних про окремий документ або його частину чи групу Документів. Виконання функцій бібліографічного опису й задоволення вимог, що ставляться до нього, можливе за умов Дотримання відповідної методики складання описів, однако- в °ї для всіх.

Методика складання бібліографічного опису — це сукупність прийомів і правил, які використовуються в процесі складання бібліографічного опису. Вона поділяється на загальну і спеціальну. До загальної методики входять прийоми і правила, що стосуються складання описів будь-яких видів документів. Її завданням є вивчення документів та їхніх елементів з погляду бібліографічного опису; вивчення видів описів та їхніх елементів; установлення загальних правил складання описів незалежно від виду документів та їхнього оформлення; запровадження правил, що стосуються окремих елементів опису.

Проте не можна за абсолютно однаковими правилами складати описи всіх документів, адже книга вельми відмінна від географічної карти, часопис — від грамплатівки, а креслення — від діафільму. Навіть документи одного виду можуть значно відрізнятися один від одного. Так, книга може мати автора і може його не мати, до неї може входити один твір, або вона може бути збіркою. Тому складання бібліографічних описів різних видів документів підлягає не лише загальним для всіх, а й певним специфічним правилам, що відповідають особливостям їхнього змісту й оформлення. Такі специфічні правила і прийоми становлять зміст спеціальної методики складання бібліографічних описів.


загрузка...