Навігація
Посилання


Наукова обробка документів

3.4. Види документних класифікацій


Основою ділення при класифікуванні документів, перш за все, виступають ознаки, пов’язані з їх змістом. Кожна класифікація розкриває документний фонд у певному аспекті і використовується у відповідних інформаційних структурах і ІПС. Документні класифікації поділяються на предметні й систематичні.

Основою ділення в предметній класифікації виступає назва предмета, про який ідеться у виданнях, тобто документи групуються під назвами різних предметів і явищ. Класи в предметній класифікації розташовуються в абетковому порядку назв предметів. Предметні класифікації є ІПМ, що використовуються у предметному індексуванні. На основі цієї класифікації складають предметні каталоги і картотеки, предметні покажчики.

У систематичних класифікаціях головною основою поділу виступають галузі знання, науки, а документи розподіляються за галузями знань відповідно до змісту. Ці системи використовуються для організації систематичних каталогів і картотек, для систематичної розстановки документів на полицях, для групування відомостей про документи в бібліографічних посібниках, обліку виданих і придбаних документів тощо. Саме систематичний порядок організації документного фонду і довідкового апарату до нього дає змогу задовольнити більшість інформаційних запитів, оскільки відповідає галузевій побудові народного господарства, освіти та інших сфер діяльності людини. Систематичні класифікації є ІПМ у систематичному індексуванні. У бібліотечній справі та бібліографії їх називають бібліотечно-бібліографічними.


загрузка...