Навігація
Посилання


Всесвітня історія

3. Виникнення сусідської общини


Під цим видом громадської організації мається на увазі соціально-економічна структура, що складається з окремих сімей, які ведуть самостійне господарство та об´єднані одна з одною територіально-сусідськими зв´язками та спільною власністю на головні засоби виробництва(землю, пасовища тощо). Головними рисами первісної сусідської общини є:

- наявність спільної території;

- суспільне майно та общинне землеволодіння при приватному землекористуванні;

- наявність общинних органів управління;

- переплетіння територіальних зв´язків із кровноспорідненими, що поступово втрачаються.

Розпаду родової общини та складанню сусідської сприяє розвиток знарядь праці та засобів виробництва. Наслідком такого розвитку стає піднесення продуктивності праці кожної окремої сім´ї, яка тепер прагнула незалежності від влади патріархального роду. Такі парні сім´ї відокремлювалися від родової общини і селилися окремо. Поступово окремі сім´ї з різних родів утворювали сусідські поселення, що складалися в сусідську общину

На стадії формування сусідської общини характерною є заміна споріднених зв´язків територіальними. Така община є первісною сусідською, її головна особливість - сполучення приватної власності з колективною. Формування у суспільстві сусідської общини стає ознакою розпаду родового і взагалі первісного суспільства, оскільки в надрах сусідської общини триває процес формування приватної власності, а значить і майнового розшарування. Слід врахувати, що в первісній сусідській общині експлуатація тільки народжується, тоді як за умов становлення держави експлуатація стає переважаючою формою суспільних відносин. Сусідська община може довго зберігатися і в умовах класового суспільства, особливо в тих, що базуються на натуральному господарстві.


загрузка...