Навігація
Посилання
Колодец Можайск kolodcy-mozhaysk.ru.


Всесвітня історія

2. Становлення Республіки в Римі


За часів родового ладу держави як такої в Римі не існувало. Державний апарат склався разом з поділом суспільства на класи. Державна організація відрізнялася від родової трьома визначними рисами: наявністю особливого апарату здійснення насильства та примусу, поділом суспільства не за родовою, а за територіальною ознакою, а також збиранням з населення податків на утримання державного апарату.

Від початку VI ст. до н.е. етруски захопили владу в місті, заснувавши свою династію та створивши свій державний апарат. Це прискорило процес формування власне римської державності. Етрусками було створено монархічну державу на чолі з царем. Однак це була примітивна монархія, яка була значно обмеженою народними зборами. Саме цю монархію було ліквідовано повстанням місцевого населення в Римі у 510 р. до н.е.

За республіканської форми правління вищим органом влади вважалися народні збори. Вони ухвалювали та скасовували закони, оголошували війну та укладали мир, були вищою судовою інстанцією та обирали посадових осіб. Поряд із ними дуже значну роль у державі відігравав Сенат. Жодний законопроект не надходив на розгляд народних зборів, якщо його попередньо не розглянув Сенат. Ухвали народних зборів набували чинності також після схвалення Сенатом. Перед Сенатом звітували магістрати, які після відбуття своїх посад автоматично включалися до його складу.

Магістрати (виборні урядовці) виконували функції державної адміністрації. У Римі не існувало постійного чиновницького апарату. Уся виконавча влада належала магістратам: консулам, преторам, еділам, квесторам, які обиралися на один рік. Усі магістрати були колегіальними посадами, які не оплачувалися і щорічно переобиралися. Магістратом могла бути обрана лише заможна людина. За надзвичайних обставин призначався одноосібний диктатор та його заступник, так званий "начальник кінноти", але на строк не більше, ніж б місяців.

Таким чином, на початку V ст. до н.е. замість монархії в Римі склалася система державної влади, яка за характером була аристократичною республікою.


загрузка...