Навігація
Посилання


ПЕРЕДМОВА 6

Тема 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепцій 9

Сутність, значення та основні поняття маркетингу 9

Основні цілі та принципи маркетингу 24

Види маркетингу та їх застосування 31

Концепції маркетингу 34

Контрольні питання до теми 39

Список використаної літератури 40

Тема 2. Маркетинг як мобільна система 42

Системний підхід до організації маркетингу підприємства 42

Функції маркетингу 57

Поняття маркетингового середовища 63

Фактори макросередовища 66

Фактори мікросередовища 70

Фактори внутрішнього середовища 76

Контрольні запитання 83

Література 84

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень 85

Маркетингова інформаційна система 85

Контрольні запитання 123

Література 123

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів 125

Моделювання поведінки покупців 125

Особливості купівлі товарів виробничого призначення 131

Сутність та принципи сегментації ринку покупців споживчих товарів та товарів виробничого призначення ... 139

Список літератури 145

Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу 146

Суть, цілі та завдання товарної політики підприємства 146

Концепція життєвого циклу товару 157

Суть та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства 162

Торговельна марка, її складові 167

Поняття якості товару 174

Конкурентоспроможність товару та її розрахунок 178

Контрольні завдання 185

Список літератури 186

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу 187

Суть та завдання цінової політики в системі маркетингу 187

Види цінових стратегій 202

Методи ціноутворення 209

Питання для обговорення 220

Список літератури 220

Тема 7. Політика розповсюдження в системі маркетингу 222

Значення, цілі та завдання політики розповсюдження в системі маркетингу 222

Види маркетингових систем розповсюдження 231

Маркетингові рішення щодо побудови каналів розповсюдження 237

Маркетинговий логістичний підхід

при організації розповсюдження товарів 253

Контрольні завдання 265

Список рекомендованої літератури 265

Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу 267

Значення, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу 267

Основні елементи системи маркетингових комунікацій 276

Структура комунікаційного бюджету 307

Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства 316

Сутність стратегій маркетингу 316

Види маркетингових стратегій 321

Розробка стратегій маркетингу 333

Контрольні питання 359

Список літератури 360


загрузка...