Навігація
Посилання


Маркетинг

Види маркетингу та їх застосування


При ознайомленні з видами маркетингу доцільно розглянути їх в залежності від орієнтації маркетингової діяльності (маркетинг орієнтований на споживача, продукт чи змішаний), сфери маркетингової діяльності (маркетинг товарів споживчого призначення, виробничого призначення та торгівельний), періоду, на який розроблюють маркетингову політику підприємства (стратегічний та оперативний), ступеня диференціації маркетингової діяльності (глобальний та диференційований).

Визначення рівнів маркетингу зумовлює розгляд макро- (на рівні держави), мікро- (на рівні фірми) та метамаркетингу (на рівні некомерційних організацій).

В залежності від поставленої мети розрізняють декілька видів маркетингу:

споживчий — маркетинг товарів широкого вжитку;

промисловий — маркетинг товарів виробничого призначення;

орієнтований на продукт, виріб, послугу;

орієнтований на споживача (особливу групу споживачів);

міжнародний;

соціальний — сукупність методів здійснення соціальних програм державою та суспільними організаціями.

В залежності від того, як фірма направляє свої зусилля на задоволення потреб, розрізняють маркетинг: масовий, товарно- диференційований, цільовий.

При масовому маркетингу виробник займається масовим виробництвом, масовим розподілом та масовим стимулюванням збуту одного й того ж товару для всіх покупців.

При товарно-диференційованому маркетингу виробник виробляє декілька товарів з різними властивостями, в різній формі, різної якості, тощо.

При цільовому маркетингу виробник проводить розмежування між сегментами ринку, обирає із них один або декілька, розроблює товар та комплекс маркетингу в розрахунку на кожний із вибраних сегментів. Після вибору сегменту потрібно спрогнозувати попит та розробити відповідний товар.

В залежності від стану попиту на ринку (прихований, падаючий, відсутній, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний) розрізняють види маркетингу як заходи щодо корегування попиту (табл. 1.4).

Таблиця 1.4.Види маркетингу в залежності від стану ринкового попиту

Продовження таблиці 1.4

Сформувався ірраціональний попит негативний з точки зору етичних норм моралі. Його слід звести до нуля. Рекламні кампанії та цінове регулювання проти споживання товару, переорієнтація споживачів.

Крім того, розрізняють такі види попиту:

еластичний;

нееластичний.

Таке розрізнення спричиняє реакція попиту на зміну ситуації на ринку. Якщо ситуація змінюється незначно, а попит залишається на тому самому рівні, то кажуть, що він нееластичний, а якщо змінюється відчутно, то кажуть, що попит еластичний.

Залежно від сфери та об´єкта застосування розрізняють наступні види маркетингу:

Внутрішній маркетинг — зв´язаний з питанням реалізації товарів та послуг у межах однієї країни та обмежений її національними межами. Історично такий вид маркетингу був першим, оскільки на зовнішній ринок фірма починає виходити пізніше, коли їй вже не вистачає простору вітчизняного ринку.

Експортний маркетинг — зв´язаний з ускладненням функцій та завдань в галузі маркетингової діяльності фірми, тому що передбачає додаткові дослідження нових західних ринків з

буту, створення закордонних збутових служб, тощо.

Науково-технічний маркетинг — стосується специфіки продажу і закупівлі результатів науково-технічної діяльності: патентів і ліцензій, ліцензованих і патентних матеріалів для продажу на зовнішньому ринку з підприємства, яке виражає інтереси материнської компанії, але функціонує за законами країни, де воно побудоване.

Міжнародний маркетинг (мультинаціональний, зовнішньоекономічний, зовнішньоторговельний) — передбачає здійснення збуту продукції національних (чи тих, що контролюються національними компаніями) підприємств, побудованих за кордоном, в треті країни чи назад у власну країну.

Маркетинг за видами товарів чи послуг (товарний маркетинг) — досліджує найдрібніші деталі та особливості ефективного продажу і забезпечення прибутковості підприємницької діяльності різного профілю підприємств в залежності від особливостей продукції, яку вони випускають, здійснених видів робіт чи наданих клієнтам послуг.

Крім того, виділяють в залежності від:

сфери маркетингової діяльності:

маркетинг товарів споживчого попиту;

маркетинг товарів виробничо-технічного призначення;

торговельний маркетинг;

основних об´єктів уваги, кінцевої мети та способів її досягнення:

виробничий маркетинг;

товарний маркетинг;

збутовий маркетинг;

ринковий маркетинг;

сучасний маркетинг;

міри координації маркетингових функцій, які здійснюють на підприємстві :

інтегрований маркетинг;

неінтегрований маркетинг;

видів продукції:

маркетинг товарів;

маркетинг послуг;

та інші.


загрузка...