Навігація
Посилання


Маркетинг

Контрольні питання до теми


Дайте визначення поняття «маркетинг»

Яка роль маркетингу при здійсненні діяльності підприємства?

Назвіть основні поняття маркетингу і розкрийте їх зміст

Які основні цілі маркетингової діяльності?

Дайте визначення основним поняттям, які характеризують маркетинг: потреба, попит, товар, послуга, облік, ринок, обмін, угода.

Поясніть суть основних принципів, які найповніше відображають концепцію маркетингу.

Які існують основні концепції діяльності організацій та підприємств на ринку?

Яким чином теорія маркетингу знаходить своє практичне застосування?

Які принципи лежать в основі управління маркетинговою діяльністю підприємства?

На які види поділяють маркетинг залежно від співвідношення попиту і пропозиції на ринку, від направленості ринку, від особливостей збуту, від рівня застосування, тощо.

У чому полягає суть маркетингу?

Яка структура основної моделі маркетингу?


загрузка...