Навігація
Посилання


Маркетинг

Контрольні запитання


Дайте визначення системи.

Назвіть основні властивості системи.

Порівняйте «закритий» і «відкритий» типи організації.

Охарактеризуйте основні властивості системи маркетингу.

На основі яких принципів маркетинг виконує свої функції?

Назвіть функції маркетингу.

Охарактеризуйте основних суб´єктів маркетингу.

Що таке концепція «4Р»?

Охарактеризуйте маркетингове середовище підприємства, його суть.

Що таке макросередовище? Дайте характеристику його основних суб´єктів.

Дайте визначення поняття «зовнішнє середовище». Назвіть основні моделі структури зовнішнього середовища організації.

Покажіть вплив науково-технічного прогресу на елементи маркетингового комплексу.

Назвіть основні фактори і показники маркетингового мікросередовища.

Вкажіть фактори, які формують поведінку споживача.

Охарактеризуйте модель п´яти сил конкуренції.

Основні елементи внутрішнього середовища підприємства.

Поняття корпоративної культури.

Назвіть контрольовані фактори маркетингу.


загрузка...