Навігація
Посилання


Маркетинг

Список використаної літератури


Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-е видання.: Пер. з англ.: Уч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.

ВойчакА.В. Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. — 250 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. — К.: Лібра, 1998. — 384 с.

Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Вища шк. 1994. — 327 с.

Эванс Дж, Берман Б. Маркетинг. — М.: 1993. — 335 с.

Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. — М.: 1991. — 416 с.

Кретов І.І. Маркетинг на підприємстві. — Москва: Фінста- тінформ, 1994. — 280 с.

КуденкоН.В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998. — 170 с.

Маркетинг: Учебник. Под ред. А.Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. — 560 с.

Промисловий маркетинг. — Київ, Книга, 1997. — 260 с.

Старостіна А.О. та ін. Маркетинг: Навчальний посібник для студентів вузів / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозу- льов. — К.: «Знання», 2002. — 360 с.


загрузка...