Навігація
Посилання


Маркетинг

Контрольні завдання


Сутність та завдання товарної політики підприємства.

Поняття товару та його рівні.

Життєвий цикл товару. Характеристика етапів життєвого циклу товару.

Основні завдання маркетингу на кожному етапі життєвого циклу товару.

Суть та значення інновацій у маркетинговій діяльності підприємства.

Етапи розробки нових продуктів.

Поняття торговельної марки та її основні складові.

Законодавче регулювання прав на товарні знаки.

Сервісне обслуговування, основні принципи та критерії оцінки рівня розвитку сервісу.

Поняття якості товару.

Основні показники комплексної оцінки якості товару.

Значення сертифікації в підвищенні рівня якості товару.

Конкурентоспроможність товару, критерії оцінки та фактори, що впливають на підвищення конкурентоспроможності.

Значення маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності товару.


загрузка...