Навігація
Посилання


Маркетинг

Контрольні питання


Назвіть основні етапи розробки стратегій маркетингу

Які Ви знаєте особливості процесу стратегічного управління?

Охарактеризуйте основні компоненти SWOT —аналізу

За якими ознаками класифікують маркетингові стратегії?

Назвіть основні методи визначення базових стратегій

Назвіть та охарактеризуйте різновиди стратегії диверсифікації

Охарактеризуйте процес стратегічного маркетингового планування

Які Ви знаєте етапи розробки стратегії підприємства?

Що таке стратегічний аналіз?

Які показники характеризують дієвість стратегій?

Які фактори впливають на стратегію підприємства?

Охарактеризуйте програму маркетингу

Як складається план маркетингу?

Назвіть основні види маркетингового контролю

Як визначається рівень ефективності маркетингової діяльності?

Які характеристики має аудит маркетингу?


загрузка...