Навігація
Посилання


Маркетинг

Список використаної літератури


Стратегічний маркетинг: Навчальний посібник .- К. КНЕУ, 1998.-152с.

Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник. — Житомир: ЖІТІ, 1998. — 600 с.

Джон Фахі, Алан Сміт. Стратеричесский маркетинг и ресурсный подход к фирме // Маркетинг и реклама. — 2000.- май- июнь. — с.36.

ЛамбенЖ.Ж. Стратегічний маркетинг. Спб.: Наука, 1996. — 600 с.

Дихтль Е, Херчиген X. Практичесский маркетинг. — М.: Высш.шк, 1995


загрузка...