Навігація
Посилання
Поставщики и производители холодильники Оптовая компания Тетрасис.

Податковий менеджмент
Скворцов М.Н.

Податковий менеджмент

Навчальний посібник. - Київ, 2007.- 249 c.

ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

М. Н. Скворцов. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Книга 2

Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки

За редакцією заслуженого економіста України В. П. Давидової

Київ 2007

УДК 658 : 336.225(066)

ББК 67.99(2)2(4УКР) С42

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ХХІ століття – століття непередбачуваних змін. Змінами не можна управляти, але їх можна випереджати й передбачати. Розвиток світового співтовариства піде по іншому руслу. Відтепер економічним фундаментом розвитку суспільства стає не матеріальне виробництво і не продуктивність праці, а керована організація. Унікальний і універсальний інструмент керування – менеджмент – формує нову парадигму функціонування суспільства, у тому числі і в галузі податкових правовідносин.

Актуальним проблемам податкового менеджменту і присвячено серію книг під загальною назвою «Податковий менеджмент». Автор, редактор і видавництво прагнули наблизити зміст серіалу до енциклопедичного видання, надавши йому характер широкого зведення систематизованих знань з менеджменту, акцентувати увагу на теорії та практиці податкового менеджменту.

Рецензенти:

Скворцов, Микола Никанорович

Податковий менеджмент. – Кн. 2: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки / За ред. засл. економіста України В.П. Давидової; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України. – К.: Кондор, 2007. – 432 с.

Висвітлено проблеми податкового менеджменту в ракурсі стратегії економічного й соціального розвитку України в умовах ринкової економіки. Показано регулюючу роль, стратегічні цілі, економічний механізм, організаційну структуру податкового менеджменту, значення самоменеджменту персоналу податкової служби. Розглянуто податковий менеджмент як інструмент формування й фінансування органів місцевого самоврядування України та країн СНД.

Розраховано на працівників податкової служби, наукових працівників, студентів економіко-правової спеціалізації вищих навчальних закладів.

ББК 67.99(2)2(4УКР)

© Скворцов М.Н., 2007

ISBN © Кондор, 2007 Науково-навчальне видання

Скворцов Микола Никанорович ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Книга ІІ

Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки

Редактор Білокурський Сергій Петрович

Коректор Хмельовська Іріна Петрівна Комп’ютерна верстка Полончук Микола Андрійович Дизайн обкладинки Сидоренко Марія Олексіївна

загрузка...