Навігація
Посилання


Податковий менеджмент

Про автора і його книгу


Автор книги, Микола Никанорович Скворцов, протягом двох десятиліть працював професором факультету менеджменту і промислового маркетингу Національного технічного університету України, а останнім часом – завідувачем кафедрою податкового менеджменту Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації керівників органів державної податкової служби України.

Доктор економічних наук, дійсний член Академії економічних наук, Генеральний директор інформаційного центру ринкової економіки професор М. Н. Скворцов є автором таких відомих книг, як «Довідкова книга економіста-плановика» (три видання 1974–1986 рр.), «Організація функціонально-вартісного аналізу в машинобудуванні» (1986), «Діагностика резервів ефективності виробництва» (1987), «Регулювання господарського механізму підприємства в умовах самофінансування» (1988), «Господарський механізм підприємства-об’єднання» (1990), «Словник підприємця» (1992), «Самовчитель з бухгалтерського обліку» (1993), «Як уникнути масового безробіття» (1994), «Як розробити бізнес-план підприємства» (1994), «Регіональні проблеми ринку праці» (1995), «Усе про податки в Україні», у 2-х кн.: кн. 1 «Як уникнути податків», кн. 2 – «Як вилучати податки» (1995),«Формула ділового успіху» (1997) і багатьох інших.

Із 2002 року професор Н.Н. Скворцов готує фундаментальну працю, що складається із серії книг під загальною назвою «Податковий менеджмент». До серії входять книги таких найменувань:

«Від стагнації до стабілізації економіки» (книга перша); «Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки» (книга друга); «Податковий менеджмент, убудований у ринковий механізм» (книга третя); «Податковий механізм в інвестиційному механізмі (від інфляції до інвестицій)» (книга четверта); «Податковий менеджмент в інноваційному механізмі (нова парадигма інноваційної стратегії)» (книга п’ята); «Податковий менеджмент у кредитно-фінансовому й банківському механізмі» (книга шоста); «Менеджмент персоналу в системі податкової служби»книга сьома); «Податковий менеджмент у торговельному механізмі» (книга восьма); «Податковий менеджмент в умовах глобалізації економіки» (книга дев’ята); «Управлінське консультування. Податковий інспектор – консультант платника податків» (книга десята).

Широкий спектр проблем, що охоплюються серіалом книг, орієнтований на працівників податкової служби всіх рівнів, а також на наукових працівників та студентів економіко-правової спеціалізації вищих навчальних закладів.


загрузка...