Навігація
Посилання


Податковий менеджмент

Економічний механізм податкового менеджменту. Особливості функціонування


Механізм в абстрактній інтерпретації цього терміна є системою елементів, призначеною для перетворення руху одного або декількох елементів у необхідний рух або в певний результат3.

Економічний механізм може бути представлений сукупністю й станом елементарних стадій процесу, з яких складається заданий кінцевий результат.

Механізм податкового менеджменту є системою взаємодіючих елементів (факторів), що забезпечують у процесі функціонування досягнення позитивних кінцевих результатів. Так, наприклад, одержання максимальної суми податку (із прибутку, доходу) вступає у сферу взаємодії з податковою ставкою й податковою базою платника податків.

Відповідно до гіпотетичної кривої А. Лаффера перевищення податкової ставки над оптимальним її рівнем спричиняє скорочення податкової бази через відсутність коштів на її розвиток. Збільшення суми доходу, що залишається у платника податків після сплати податку, сприяє розширенню податкової бази й збільшенню суми, що надходить від платника податків.

Економічний механізм припускає законодавчу рівноправність взаємодіючих сторін і роботу представника податкової служби й платника податків у режимі «тандема».

Податок має не спустошувати кишеню платника податків, підводячи його до риси неминучого банкрутства, а збільшувати його доход і поповнювати держбюджет, зміцнюючи його за рахунок збільшення податкових надходжень.

Ефективне використання економічного механізму податкового менеджменту є однією з головних умов реалізації принципу справедливого стягнення податків, зміцнення й розширення податкової бази. Структура економічного механізму наводиться нижче.

Таблиця 2.1. Структура економічного механізму податкового менеджменту

Економічний механізм податкового менеджменту має системний характер. Він належить до систем, орієнтованих на певні кінцеві результати, й відповідає на конкретне запитання: як збільшити податкові надходження до бюджету при одночасному розширенні податкової бази й прогресивному розвитку підприємницької діяльності?

Ми не поділяємо думку економістів, які ратують за зниження податкових ставок, вважаючи це за єдиний шлях полегшення податкового тягаря. Досвід світової економіки підтверджує правомірність застосування високих ставок при розвиненій податковій базі й ефективному податковому менеджменті регулювання податкових пільг.

Економічний механізм містить у собі певну послідовність економічних явищ4. Це означає, пише Анрі Кульман, що пізнати його можна, головним чином, через постійне спостереження. Оптимальний характер економічного механізму виявляється шляхом дослідження процесу його функціонування.

Підкреслимо, що економічний механізм не є тотожним економічній теорії й економічному закону. Він може бути результатом логічних побудов і становити собою систему взаємозв’язків економічних явищ, які виникають у результаті змін економічних, політичних та інших умов життєдіяльності суспільства.

Економічний механізм податкового менеджменту належить до механізмів відкритого типу, оскільки він не відтворює стереотипів минулого, а «кладе початок новій серії явищ»5.

До таких механізмів А. Кульман відносить:

  • механізм рівноваги національної економіки й зовнішнього світу
    ;
  • механізм рівноваги між виробництвом і споживанням;
  • механізм перетворення капіталу в доход і доходу в капітал.

Механізм рівноваги аналогічний економічному механізму податкового менеджменту, тому що за його допомогою досягається рівновага між бездефіцитним державним бюджетом і процвітаючим платником податків.

Найбільш високою формою зв’язку між функціонуючими об’єктами є організаційно-економічний механізм. Це «особливим чином регламентований порядок здійснення зв’язку між органами й особами, що приймають рішення про використання ресурсів системи для досягнення поставлених цілей». Таке визначення вперше дав В. С. Рапопорт, який обґрунтував і ввів у науковий обіг термін «організаційно-економічний механізм», що функціонує як самостійний орган, спрямований на задані параметри ефективності.

На відміну від позиції В. С. Рапопорта нами пропонується визначення економічного механізму податкового менеджменту як такого, що вбудований у податкову структуру й дозволяє регулювати його й настроювати на задані параметри ефективності.

Як важелі й інструменти регулювання механізму застосовується арсенал податкової системи, наведений у табл. 2.1. Процес регулювання механізму вимагає високої кваліфікації фахівців-операторів, які, здійснюючи процес регулювання, були б здатні реагувати на сигнали зворотного зв’язку.

Результати функціонування економічного механізму податкового менеджменту виходять за межі цілей, що досягаються удосконаленням податкової системи, що забезпечує профіцит бюджету. Використовуючи арсенал непрямих податкових пільг, можна нейтралізувати вплив стагнаційних факторів на економіку. Такими інструментами податкової системи є пільги прямих і непрямих податків: прискорена амортизація, зменшення оподатковуваного прибутку, зниження податку, повне звільнення від податку, використання методу зменшуваного залишку і методу рівномірних списань вартості різних категорій основних фондів, податкові знижки на виснаження надр, надання платникам податків інвестиційного кредиту тощо.

Таким чином, на практиці податки не є компасом для підприємства, але вони стають потужним інструментом економічного регулювання, вторгаючись у сферу стратегічних рішень, вимагаючи від виробничого (комерційного) менеджера кардинально змінювати стратегію й тактику менеджменту. Важливі рішення з розвитку підприємства його власники й менеджери не можуть приймати, ігноруючи податки. Економічний механізм податкового менеджменту визначає стратегію й тактику підприємства в умовах ринкових відносин, впливаючи на стагнаційні фактори в період переходу до стабілізації економіки й досягнення стійких темпів економічного зростання.

Ефективне використання механізму податкового менеджменту в режимі динамічного регулювання національної економіки дозволить запобігти системній кризі, що насувається, зумовленій виникненням критичної ситуації в провідних галузях економіки України: в енергетичній, нафтогазовій, машинобудівній та інших


загрузка...